EDUGO Studieaanbod D - Industriële Wetenschappen

Terug naar het overzicht

3e graad / 6de jaar / STEM / Dubbele finaliteit / TSO

D - Industriële Wetenschappen

Voor wie:

Leerlingen die kiezen voor een sterke technisch-wetenschappelijke opleiding  en dit na de tweede graad industriële wetenschappen.

Voorstelling lessenpakket:

Wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde vormen de basiscomponenten van deze richting. Een IW-leerling is iemand met aanleg en interesse voor wiskunde en exacte natuurwetenschappen. Iemand die zijn kennis daarvan in relatie wenst te brengen tot de techniek.

In de derde graad wordt in het vak engineering projectmatig gewerkt rond het ontwikkelen van oplossingen voor specifiek technisch-wetenschappelijke problemen. Hierbij is de reeds verwerkte essentieel, maar ook het opzoeken en ontdekken van nieuwe kennis en tools hoort daar bij.   

Ook taal en cultuur zijn ons niet vreemd. Wij beseffen dat een brede algemene vorming onmisbaar is om sterk te staan in deze maatschappij. In de wekelijkse projectnamiddag komen deze thema’s vakoverschrijdend aan bod.

Daar IW een theoretisch-technische richting is, worden de technische vakken met diepgang aangeboden en wordt dit aangevuld met algemeen vormende vakken, waaronder 7 u wiskunde per week. Daar communicatie ook belangrijk is, is er een gepaste aandacht voor talen.

Wat na deze richting:

Deze opleiding is de ideale voorbereiding voor een hoger onderwijs, type master (industrieel ingenieur)

 

Lessentabel

Vak 6de jaar
'23-'24
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Nederlands 3
Wiskunde 7
Projecten 1
Toegepaste chemie 2
Toegepaste fysica 2
Toegepaste wetenschappen en engineering 9
Elektriciteit - elektronica  2
Mechanica en sterkteleer  3
Engineering  3
Bouw  1

 

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: