EDUGO Studieaanbod Sportwetenschappen

Terug naar het overzicht

3e graad / Sport / Finaliteit doorstroom / ASO

Sportwetenschappen

Voor wie?

Sportwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuurwetenschappelijke en sportieve vaardigheden. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend en probleemoplossend aan het werk binnen de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen. Ze passen wetenschappelijke inzichten vanuit anatomie & fysiologie en biomechanica toe en voeren technische en tactische bewegingspecifieke competenties op gevorderd niveau uit voor een brede waaier van bewegingsactiviteiten.

Voorstelling lespakket

Wetenschappen

In de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde bouw je verder op je wetenschappelijke basis van de tweede graad. De leerstofinhouden van de derde graad komen uitgebreid aan bod en worden uitgediept met veel aandacht voor het kritisch nadenken. Ook het verder ontwikkelen van je onderzoekscompetenties staat hier centraal. Zo leg je een stevige basis voor het hoger onderwijs in wetenschappelijke richtingen.

Sport

In het vak sport ga je een stuk dieper dan in de lessen lichamelijke opvoeding. We streven naar een gevorderd niveau enerzijds en focussen anderzijds op de wetenschappelijke analyse van bewegingsactiviteiten. De nadruk ligt in deze richting op een wetenschappelijke benadering (als onderzoeker) van sport. Ook theorie komt aan bod (anatomie en fysiologie).

Je werkt aan de uitbreiding en verbetering van je technische en tactische kwaliteiten binnen je eigen lichamelijke grenzen en mogelijkheden. 

Daarnaast ben je ook bezig met het ontwikkelen van een gezonde, actieve en veilige levensstijl. We werken ook aan sociale vaardigheden: omgangsvormen, teamspirit, verantwoordelijkheid nemen, fairplay ...

Seminarie wetenschappen

In het seminarie wetenschappen ga je projectmatig aan de slag met je kennis van de verschillende wetenschappen.

Mens & samenleving

In het vak mens & samenleving maken de leerlingen kennis met allerhande maatschappelijke thema's zoals financiële vorming, politiek en burgerschap.

Praktisch

In de richting sportwetenschappen gaan we gedurende een semester wekelijks zwemmen. Hiervoor gaan we met de fiets naar het zwembad. Je moet dus op school over een fiets kunnen beschikken.

Sommige sport- of zwemlessen kunnen ook starten of eindigen op een andere locatie, bijvoorbeeld aan de sporthal of het zwembad. Leerlingen die in de buurt wonen van de sportaccomodatie kunnen van daaruit rechtstreeks terug naar huis of kunnen onder begeleiding met de fiets terugkeren naar de campus. Deze verplaatsing kan buiten de normale lestijden vallen.

Leerlingen van de richting sportwetenschappen kopen verplicht een set sportkledij aan van de school (2 x t-shirt + 1 x sweater).

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: