EDUGO Algemene voorwaarden

EDUGO.be: algemene voorwaarden

Het gebruik van de website www.edugo.be (hieronder genoemd “website” of “site”) is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik

EDUGO besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie.

EDUGO behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. EDUGO kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade te wijten aan een rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website.

EDUGO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. EDUGO kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gegevens die door gebruikers op de website werden geplaatst. Wanneer EDUGO verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal EDUGO onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze website bevat ook links naar andere websites. EDUGO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van de externe websites die een link maken naar deze website evenals voor de inhoud en de links die worden gemaakt naar externe sites.

Bescherming van persoonsgegevens

De eerbiediging van uw private levenssfeer is voor ons een prioriteit. Wij verzekeren u dat uw gegevens in volledige overeenstemming met de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden.

De persoonsgebonden gegevens worden in principe niet overgedragen aan derden. Niettemin verbindt EDUGO zich tot het vragen van de toestemming, indien zij overweegt om de verstrekte gegevens over te dragen aan derden.

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Om elke niet geautoriseerde toegang tot de door u verstrekte gegevens te vermijden, volgt EDUGO strikte procedures inzake veiligheid, opslag en mededeling van de gegevens die u ons overmaakt.

De website gebruikt 'Google Analytics' voor statistieken van bezoekersaantallen. Hiermee kunnen wij het aantal bezoekers op een webpagina meten.

"Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven."

Intellectueel eigendom

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden, animatiefiles, videofiles en hun indeling op deze site zijn onderworpen aan een copyright en andere beschermingen van het intellectueel eigendomsrecht. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toelating vanwege EDUGO.

Deze site bevat mogelijk ook teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden, animatiefiles of videofiles die onderworpen zijn aan een copyright van derden. Deze website verleent geenszins de toestemming om ons intellectueel eigendom, alsmede dat van derden, te gebruiken.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging en gebruik van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Gent, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.