EDUGO Studieaanbod D - Mechatronica

Terug naar het overzicht

3e graad / STEM / Finaliteit doorstroom /

D - Mechatronica

Mechatronica is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technologische-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfergericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het ontwikkelen van (industriële) automatisaties en sturingen, IOT, constructies.

Beroepskwalificaties

  • Geen: enkel voorbereidend op hoger onderwijs

Specifiek voor de studierichting

  • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, goniometrie, complexe getallen, vectoren, statistiek
  • Uitgebreid pakket fysica en informaticawetenschappen in een context van elektromechanische processen en systemen: algoritmen en programmeren, modelleren en simuleren, datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur, elektromagnetisme, elektronica, mechanica, elektrodynamica, thermodynamica, fluïdomechanica, golven en trillingen

Lessentabel

Vak 5de jaar** 6de jaar**
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 3 3
Engels 2 2
Frans 2 2
Natuurwetenschappen (biologie en chemie) 2 0
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Wiskunde B+S (en uitbreiding*) 5 4+1*
Mechatronica 12 14
Fysica Mechanica TV 4 *
Elektriciteit TV 4 *
STEM-engineering met
uitbreiding met (elektro)pneumatica en programmeren
4 4
TOTAAL 32 33

B+S = Basiskennis + Specifieke kennis

** Verdeling van de uren in schooljaar 23'-24'

 

Deel deze pagina: