EDUGO Studieaanbod Mechatronica

Terug naar het overzicht

3de graad - vernieuwd aanbod vanaf 1.09.2023 / STEM / Finaliteit doorstroom /

Mechatronica

Mechatronica is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technologische-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfergericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het ontwikkelen van (industriële) automatisaties en sturingen, IOT, constructies.

Beroepskwalificaties

  • Geen: enkel voorbereidend op hoger onderwijs

Specifiek voor de studierichting

  • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, goniometrie, complexe getallen, vectoren, statistiek
  • Uitgebreid pakket fysica en informaticawetenschappen in een context van elektromechanische processen en systemen: algoritmen en programmeren, modelleren en simuleren, datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur, elektromagnetisme, elektronica, mechanica, elektrodynamica, thermodynamica, fluïdomechanica, golven en trillingen

Lessentabel

Vak 5de jaar 6de jaar Godsdienst 2 2 LO 2 2 Nederlands 3 3 Engels 2 2 Frans 3 2 Wiskunde 4 4 Biologie en chemie 2 0 Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 1 1 MEAV 1 0 Technologische wetenschappen en engineering 11 15

Deel deze pagina: