EDUGO Studieaanbod Moderne talen

Terug naar het overzicht

3e graad / Taal en cultuur / Finaliteit doorstroom / ASO

Moderne talen

Voor wie?

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Ze leren een vierde moderne vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde.

Voorstelling lespakket

Talen

Talen zijn communicatiemiddelen maar ook dragers van identiteit. Talen vertolken culturele expressies, normen, waarden en opvattingen van een individu, een groep, een gemeenschap, een samenleving. Met verschillende culturen zijn verschillende taaluitingen verbonden. In onze dynamische, superdiverse samenleving zijn talen meer dan ooit een troef en een kans om gastvrij met elkaar in dialoog te gaan. Zo ontstaan verbinding en een genuanceerd beeld van een cultuur. De interculturele component beoogt de leerlingen te sensibiliseren voor de plaats en het belang van de vreemde taal in hun omgeving. De leerlingen tonen een attitude van openheid en respect tegenover elke vorm van talige diversiteit.

Spaans

Naast Engels, Frans en Duits krijgen leerlingen in de richting Moderne talen een vierde vreemde taal. Op onze school werd voor Spaans gekozen.

Communiceren staat centraal bij deze taal. De leerlingen leren succesvol functioneren in relevante communicatieve situaties. Leerlingen durven en kunnen zich steeds beter, passender en doelgerichter uitdrukken in een vreemde taal.

De leerlingen ontdekken de Spaanstalige cultuur via allerlei teksten, waaronder literaire zoals film(fragmenten), kortverhalen, liedjes, strips, cartoons, gedichten.

Taalredactie & taaltechnologie

De media zijn verbonden met cultuur en hoe we de wereld zien. De wisselwerking tussen communicatie, media, technologie en maatschappelijke context is nauw verbonden met wie we zijn, met onze identiteit. Het kritische reflecteren over (massa)media, communicatie en taaltechnologie geeft de leerlingen de mogelijkheid om wijs om te gaan met media en om hun communicatie- en digitale mogelijkheden te verruimen. Taalredactie is deel van en zorgt voor een gepaste en geslaagde communicatie.

Er is aandacht voor het eigen mediagebruik, cultuur en die van de ander. De leerlingen staan open voor de veelzijdige wereld rondom hen. Media, mediagebruik en het gebruik van taaltechnologie en gepaste taal bouwen bruggen tussen mensen.

Taallabo

In dit vak gaan we creatief om met taal en scherpen we de taalgevoeligheid en taalvaardigheid van de leerlingen aan. We gaan aan de slag met creatief schrijven, improvisatie, stemcoaching, poëzie, speechen, literatuur, cultuur ...

Mens & samenleving

In het vak mens & samenleving maken de leerlingen kennis met allerhande maatschappelijke thema's zoals financiële vorming, politiek en burgerschap.

Crealabo

In het vak crealabo kunnen leerlingen hun creatieve ei kwijt. Ze gaan hands-on aan de slag met allerlei opdrachten. Kunst, cultuur en technologie zijn hier nooit ver weg.

 

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: