EDUGO Studieaanbod Moderne talen - wetenschappen

Terug naar het overzicht

3e graad / Domeinoverschrijdend / Finaliteit doorstroom / ASO

Moderne talen - wetenschappen

Voor wie?

Moderne talen-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Voorstelling lespakket

Talen

Talen zijn communicatiemiddelen maar ook dragers van identiteit. Talen vertolken culturele expressies, normen, waarden en opvattingen van een individu, een groep, een gemeenschap, een samenleving. Met verschillende culturen zijn verschillende taaluitingen verbonden. In onze dynamische, superdiverse samenleving zijn talen meer dan ooit een troef en een kans om gastvrij met elkaar in dialoog te gaan. Zo ontstaan verbinding en een genuanceerd beeld van een cultuur. De interculturele component beoogt de leerlingen te sensibiliseren voor de plaats en het belang van de vreemde taal in hun omgeving. De leerlingen tonen een attitude van openheid en respect tegenover elke vorm van talige diversiteit.

Wetenschappen

In de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde bouw je verder op je wetenschappelijke basis van de tweede graad. De leerstofinhouden van de derde graad komen uitgebreid aan bod en worden uitgediept met veel aandacht voor het kritisch nadenken. Ook het verder ontwikkelen van je onderzoekscompetenties staat hier centraal. Zo leg je een stevige basis voor het hoger onderwijs in wetenschappelijke richtingen.

Seminarie wetenschappen

In het seminarie wetenschappen ga je projectmatig aan de slag met je kennis van de verschillende wetenschappen.

Wiskunde

In deze richting krijg je een uitgebreide wiskundige vorming ter ondersteuning van de natuurwetenschappen. Je leert verschillende takken van de wiskunde kennen zoals matrixalgebra, logaritmen, afgeleiden, integralen en kansrekening. Je bouwt een arsenaal aan rekentechnieken en inzichten op waarmee je diverse problemen uit de natuurwetenschappen kan analyseren.

Mens & samenleving

In het vak mens & samenleving maken de leerlingen kennis met allerhande maatschappelijke thema's zoals financiële vorming, politiek en burgerschap.


 

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: