EDUGO Studieaanbod Natuurwetenschappen

Terug naar het overzicht

2e graad / STEM / Finaliteit doorstroom / ASO

Natuurwetenschappen

Profiel

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschapen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Voorstelling lespakket

  • Cesuurdoelen voor biologie: belang micro-organismen
  • Cesuurdelen voor chemie: reactietypen, IUPAC-naamgeving, verband structuur en eigenschappen van stoffen
  • Cesuurdoelen voor fysica: mechanica, energie, elektriciteit, optica
  • Onderzoeks- en labovaardigheden
  • Cesuurdoelen voor wiskunde
  • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis

Wetenschappen

Je krijgt een stevige basis van 2 uur per week aan biologie, chemie en fysica. Tijd genoeg om de leerstof uit te diepen en om zelf in actie te schieten! Gaandeweg leer je kritisch nadenken en leer je de handelingen van een echte wetenschapper!

Stapsgewijs zal je ook werken aan je onderzoekscompetentie: je leert een wetenschappelijk experiment correct uitvoeren en analyseren. En wie echt durft, zet alvast ook zijn tanden in de wetenschapsolympiades!

STEM

STEM staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics. De focus ligt hierbij op een geïntegreerde aanpak van techniek, wetenschappen en wiskunde. De leerlingen gaan samen aan de slag in projecten die zich voornamelijk toespitsen op ‘problem solving’. Ze vertrekken hierbij van eigen ideeën en interesses. Er wordt een denkwijze gecreëerd om de geleerde methodes, concepten en vaardigheden van de verschillende wetenschapsvakken te combineren met technologie om zo tot een weloverwogen ontwerp of praktische toepassing te komen. Op deze manier vormt STEM een mooie aanvulling op de meer theoretische aanpak van de exacte wetenschappen.

Artistieke vorming

In het vak artistieke vorming wordt gewerkt aan de doelstellingen AV uit het leerplan MEAV (Maatschappelijke, economische en artistieke vorming). Daarnaast is er ook ruimte om creatief aan de slag te gaan.

Mens & samenleving

Het vak Mens & samenleveing behandelt de doelen rond maatschappelijke en economische vormig uit het leerplan MEAV. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan maatschappelijke thema's.

Digitale vaardigheden

Het doel van dit vak is het vormen van leerlingen die op een zelfstandige manier hun weg vinden in de steeds uitgebreidere digitale wereld en de geleerde vaardigheden kunnen transfereren naar nieuwe digitale toepassingen en systemen. In dit extra lesuur ICT worden basisvaardigheden aangeleerd die nadien toegepast worden in de verschillende vakken.

 

Wat na deze studierichting?

In de derde graad dringt zich een keuze op. Wie natuurwetenschappen gevolgd heeft in de tweede graad, kan zich in de derde graad verdiepen in:

Lessentabel

Leerjaar 3de jaar 4de jaar
Algemeen    
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Geschiedenis 2 2
Artistieke vorming (1) 1 1
Digitale vaardigheden (2) 1 -
Mens & samenleving (1) - 1
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Specifiek    
Wiskunde 5 5+1 (2)
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
STEM (2) 1 1
Totaal 32 32

(1) Deze vakken maken deel uit van het vak MEAV.
(2) Deze vakken/lesuren zijn een eigen invulling van de school (complementair gedeelte).

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: