EDUGO Studieaanbod Natuurwetenschappen

Terug naar het overzicht

2e graad / STEM / Finaliteit doorstroom / ASO

Natuurwetenschappen

Voor wie?

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschapen biologie, chemie, fysica en wiskunde. Heb je een aangeboren nieuwsgierigheid, honger naar kennis en wil je alles wat je niet kent of weet, opzoeken en uitvlooien? Dan is dit de richting die bij jou past.

Voorstelling lespakket

Wetenschappen

Je krijgt 2 uur per week aan biologie, chemie en fysica waarin je naast een stevige basis, ook verdieping te verwerken krijgt. Hierbij wordt verwacht dat je zelf initiatief neemt om voldoende tijd te investeren om de aangeleerde principes in te oefenen. Wat sport voor het lichaam is, zijn wetenschappen voor het brein. Uitdagingen die je enkel onder de knie krijgt door te oefenen, oefenen en oefenen. Gaandeweg leer je zo kritisch nadenken en leer je de handelingen van een echte wetenschapper!

Stapsgewijs zal je ook werken aan je onderzoekscompetentie: je leert een wetenschappelijk experiment correct uitvoeren en analyseren.

Op deze manier ben je goed voorbereid op een verderzetting in een wetenschappelijke richting.

STEM

STEM staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics. De focus ligt hierbij op een geïntegreerde aanpak van techniek, wetenschappen en wiskunde. De leerlingen gaan samen aan de slag in projecten die zich voornamelijk toespitsen op ‘problem solving’. Ze vertrekken hierbij van eigen ideeën en interesses. Er wordt een denkwijze gecreëerd om de geleerde methodes, concepten en vaardigheden van de verschillende wetenschapsvakken te combineren met technologie om zo tot een weloverwogen ontwerp of praktische toepassing te komen. Op deze manier vormt STEM een mooie aanvulling op de meer theoretische aanpak van de exacte wetenschappen.

Wiskunde

In deze richting is er een sterk pakket wiskunde van 5 lesuren per week. Je werkt aan je inzicht en vaardigheden in probleemoplossend denken. Thema's zoals vlakke meetkunde, functies, analytische meetkunde, beschrijvende statistiek, ... komen aan bod.

In het vierde jaar krijg je een 6de lesuur wiskunde. Hierdoor is er meer tijd om te oefenen op de verschillende oplossingsstrategieën en de toepassingen in de wetenschappelijke vakken.

Artistieke vorming

Leerlingen van de tweede graad krijgen een brede vorming. In het vak artistieke vorming leren ze met een open blik naar kunst kijken in al zijn vormen. Daarnaast is er ook ruimte voor creatieve opdrachten.

Informaticawetenschappen

Het doel van dit vak is het vormen van leerlingen die op een zelfstandige manier hun weg vinden in de steeds uitgebreidere digitale wereld en de geleerde vaardigheden kunnen transfereren naar nieuwe digitale toepassingen en systemen. In dit extra lesuur ICT worden basisvaardigheden aangeleerd die nadien toegepast worden in de verschillende vakken.

Wat na deze studierichting?

In de derde graad dringt zich een keuze op. Wie natuurwetenschappen gevolgd heeft in de tweede graad, kan zich in de derde graad verdiepen in:

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: