EDUGO Studieaanbod Humane wetenschappen

Terug naar het overzicht

2e graad / Maatschappij en welzijn / Finaliteit doorstroom / ASO

Humane wetenschappen

Voor wie?

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Leerlingen maken kennis met het filosoferen over de mens, over de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Ze leren constructief hun mening te geven over kunst- en cultuuruitingen, kunst van vroeger en nu te beschrijven en te analyseren via de vorm, de inhoud, de context en de functie ervan. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Ze maken hierbij kennis met toonaangevende psychologische en sociologische theorieën.

Voorstelling lespakket

  • Cesuurdoelen voor filosofie: filosofische begrippen, reflecteren over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies
  • Cesuurdoelen voor kunstbeschouwing
  • Cesuurdoelen voor sociologie en psychologie: sociologische begrippen, analyse van kenmerken hedendaagse samenleving en maatschappelijke thema’s; domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag en sociale vaardigheden, persoonlijkheid, communicatiekaders
  • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis

Filosofie

In het vak filosofie leer je filosofische begrippen en reflecteren we over verschillende mens- en wereldbeelden.

Kunstbeschouwing

In dit vak leer je kunsts beleven, beschrijven, begrijpen en analyseren. Daarnaast leren we je ook kunst interpreteren en waarderen.

Sociologie en psychologie

Je maakt kennis met de sociologische begrippen en je analyseert de hedendaagse samenleving aan de hand van maatschappelijke themas. We zoomen in op ontwikkelingspsychologie, sociaal gedrag en sociale vaardigheden, persoonlijkheid en communicatiekaders.

Artistieke vorming

In het vak artistieke vorming wordt gewerkt aan de doelstellingen AV uit het leerplan MEAV (Maatschappelijke, economische en artistieke vorming). Daarnaast is er ook ruimte om creatief aan de slag te gaan.

Mens & samenleving

Het vak Mens & samenleveing behandelt de doelen rond maatschappelijke en economische vormig uit het leerplan MEAV. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan maatschappelijke thema's.

Digitale vaardigheden

Het doel van dit vak is het vormen van leerlingen die op een zelfstandige manier hun weg vinden in de steeds uitgebreidere digitale wereld en de geleerde vaardigheden kunnen transfereren naar nieuwe digitale toepassingen en systemen. In dit extra lesuur ICT worden basisvaardigheden aangeleerd die nadien toegepast worden in de verschillende vakken.

Wat na deze studierichting?

De logische vervolgrichting is Humane wetenschappen in de derde graad.

Lessentabel

Leerjaar 3de jaar 4de jaar
Algemeen    
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Geschiedenis 2 2
Artistieke vorming (1) 1 -
Digitale vaardigheden (2) 1 -
Mens & samenleving (1) - 1
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Wiskunde 4 4
Specifiek    
Kunstbeschouwing 1 2
Filosofie 1 2
Sociologie en psychologie 3 3
Totaal 32 32

(1) Deze vakken maken deel uit van het vak MEAV.
(2) Deze vakken/lesuren zijn een eigen invulling van de school (complementair gedeelte).

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: