EDUGO Studieaanbod Humane wetenschappen

Terug naar het overzicht

2e graad / Maatschappij en welzijn / Finaliteit doorstroom / ASO

Humane wetenschappen

Voor wie?

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Leerlingen maken kennis met het filosoferen over de mens, over de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Ze leren constructief hun mening te geven over kunst- en cultuuruitingen, kunst van vroeger en nu te beschrijven en te analyseren via de vorm, de inhoud, de context en de functie ervan. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Ze maken hierbij kennis met toonaangevende psychologische en sociologische theorieën.

Voorstelling lespakket

Filosofie

In het vak filosofie leer je filosofische begrippen en reflecteren we over verschillende mens- en wereldbeelden.

Kunstbeschouwing

In dit vak leer je kunst beleven, beschrijven, begrijpen en analyseren. Daarnaast leren we je ook kunst interpreteren en waarderen.

Sociologie en psychologie

Je maakt kennis met de sociologische begrippen en je analyseert de hedendaagse samenleving aan de hand van maatschappelijke themas. We zoomen in op ontwikkelingspsychologie, sociaal gedrag en sociale vaardigheden, persoonlijkheid en communicatiekaders.

Artistieke vorming

Leerlingen van de tweede graad krijgen een brede vorming. In het vak artistieke vorming leren ze met een open blik naar kunst kijken in al zijn vormen. Daarnaast is er ook ruimte voor creatieve opdrachten.

Informaticawetenschappen

Het doel van dit vak is het vormen van leerlingen die op een zelfstandige manier hun weg vinden in de steeds uitgebreidere digitale wereld en de geleerde vaardigheden kunnen transfereren naar nieuwe digitale toepassingen en systemen. In dit extra lesuur ICT worden basisvaardigheden aangeleerd die nadien toegepast worden in de verschillende vakken.

Wat na deze studierichting?

De logische vervolgrichting is humane wetenschappen in de derde graad.

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: