EDUGO Studieaanbod Humane wetenschappen

Terug naar het overzicht

3e graad / 5de jaar / Maatschappij en welzijn / Finaliteit doorstroom / ASO

Humane wetenschappen

Voor wie?

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek. Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, politiek en de mens en zijn gedrag. Daartoe analyseren ze wetenschappelijke theorieën.

Uitgebreide filosofie

 

Kunstbeschouwing

 

Sociale en gedragswetenschappen

 

Statistiek

Statistiek is een tak van de wiskunde waarin we gegevens verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren. Hiermee kan je gegevens omzetten in bruikbare informatie. Je leert verschillende technieken en berekeningen en past deze toe in concrete onderzoeksopdrachten.

 

Seminarie humane wetenschappen

 

Keuze: Spaans of crealabo

Je kiest tussen een extra taal (Spaans) of creatief aan de slag gaan. In het crealabo kan iedereen zijn eigen talent ontwikkeling op vlak van muziek, toneel, kunst, media, ...

De informatie over deze studierichting wordt zo snel mogelijk aangevuld.
 

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: