EDUGO Studieaanbod Tweede leerjaar A - STEM-technieken - Bo...

Terug naar het overzicht

1e graad / 2de jaar / Dubbele finaliteit / A-stroom

Tweede leerjaar A - STEM-technieken - Bouw- en houttechnieken

Voor wie?

Deze basisoptie is iets voor jou wanneer je bijzondere interesse hebt voor techniek en naast theoretisch ook praktisch aan de slag wilt. Je houdt er van om werkstukken samen te stellen, je werkt graag met technische tekeningen en stappenplannen. Je doel is kennis op te doen om een richting aan te vatten met dubbele finaliteit .

Voorstelling lessenpakket

In deze basisoptie komen de vier componenten van STEM (wetenschappen, technologie, engeneering en wiskunde) aan bod. In deze lessen gaat veel aandacht naar het ontwerpen en het uitvoeren van het ontwerp. Techniek en technologie spelen daarbij een belangrijke rol. 

In het eerste jaar werd reeds kennis gemaakt met metaal, hout en grafische technieken. In deze basisoptie krijg je naast het basispakket ook 5 uur waarin je je verdiept in bouw- en houttechnieken.  Je gaat om met realisaties, constructies, installaties, producten die aansluiten bij menselijke behoeften. Verschillende materialen en realisatietechnieken worden verkend. Er wordt veel aandacht besteed aan de interactie tussen ontwerpen en realiseren. 

De basisoptie STEM-technieken met keuze bouw- en houttechnieken wordt aangevuld met 1 uur Nederlands (remediërend of verdiepend) en 1 uur toegepaste wiskunde.  

Wat na deze basisoptie?

Deze basisoptie bereidt je voor op een derde jaar met dubbele finaliteit. De richting 'Houttechnieken' is een logische vervolgrichting.

Lessentabel

Vakken Lesuren
aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
geschiedenis 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muziek 1
natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
techniek 2
wiskunde 4
ICT 1
BASISVORMING 25
STEM-technieken: Bouw- en houttechnieken 5
Nederlands remediërend/verdiepend 1
toegepaste wiskunde  1
KEUZEGEDEELTE 7
TOTAAL 32

 

Deel deze pagina: