EDUGO Studieaanbod D - Biotechnologische en chemische STEM-...

Terug naar het overzicht

3e graad / STEM / Finaliteit doorstroom /

D - Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologische-wetenschappelijk denken. Er is op basis van geïntegreerde STEM veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. De leerlingen denken ook vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen.

Beroepskwalificaties

Geen: enkel voorbereidend op hoger onderwijs

Specifiek voor de studierichting

  • Uitgebreid pakket wetenschappen: biologie, chemie
  • Uitbreiding van fysica: mechanica, elektromagnetisme, thermodynamica
  • STEM-geïntegreerd probleemoplossend denken en labo
  • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen goniometrie, complexe getallen, vectoren, statistiek
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren, modelleren en simuleren

Lessentabel

Vak 5de jaar** 6de jaar**
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 3 3
Engels 2 2
Frans 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Wiskunde theorie B+S (en uitbreiding) 5 5
Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen 15 15
Biologie B+S (incl.labo) 3 3
Chemie B+S (incl.labo) 3 3
Fysica B+S (incl.labo) 3 3
Informaticawetenschappen 2 2
Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen 4 4
TOTAAL 33 33

B+S = Basiskennis + Specifieke kennis

** Onder voorbehoud

Deel deze pagina: