EDUGO Studieaanbod Latijn - wiskunde

Terug naar het overzicht

3e graad / 5de jaar / Taal en cultuur / Finaliteit doorstroom / ASO

Latijn - wiskunde

Voor wie?

Latijn-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket Wiskunde. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Voorstelling lespakket

Keuze: seminarie wiskunde / seminarie wetenschappen

Je maakt een keuze uit het seminarie wiskunde of het seminarie wetenschappen. In beide seminaries ga je projectmatig aan de slag.


 

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: