EDUGO Studieaanbod Latijn - wiskunde

Terug naar het overzicht

3e graad / Taal en cultuur / Finaliteit doorstroom / ASO

Latijn - wiskunde

Voor wie?

Latijn-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket Wiskunde. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Voorstelling lespakket

Latijn

In het vak Latijn bestuderen leerlingen taal om de structuur van teksten te begrijpen, om communicatievormen te ontdekken en om de realiteit te vatten. Ze leren omgaan met andere talen en ze beleven taal als cultuurverschijnsel. Zo verbeelden ze een wereld met respect voor ieders eigenheid. Ze krijgen oog voor schoonheid en worden uitgedaagd om taal expressief en creatief te hanteren. Het vak Latijn helpt leerlingen om normen en waarden in hun historische en culturele context te plaatsen en er een respectvolle en kritische houding tegenover aan te nemen. Zo leren ze om in dialoog met het verleden toekomstgerichte keuzes te maken.

Wiskunde

In deze richting krijg je het meest uitgebreide en uitdagende pakket wiskunde, ter voorbereiding op richtingen met een component wiskunde in het hoger onderwijs. Er wordt verwacht dat je buiten de les de leerstof regelmatig herhaalt en veel oefeningen maakt. Op het menu staan onderwerpen als matrixalgebra, determinanten, functieleer, optimalisatieproblemen, integraalrekening, groepentheorie, kansrekening en ruimtemeetkunde. Naast het analyseren van de concrete toepassingen die voortvloeien uit deze onderwerpen, zetten we in op abstract, inzichtelijk denken en redeneervermogen. Je zal kennismaken met verschillende bewijstechnieken en complexe problemen leren analyseren.

Seminarie wetenschappen

In het seminarie wetenschappen ga je projectmatig aan de slag met je kennis van de verschillende wetenschappen.

Mens & samenleving

In het vak mens & samenleving maken de leerlingen kennis met allerhande maatschappelijke thema's zoals financiële vorming, politiek en burgerschap.

Seminarie wiskunde

In het seminarie wiskunde ga je creatief en projectmatig aan de slag met wiskundige onderwerpen.

Informaticawetenschappen

De kern van informaticawetenschappen omvat het maken van algoritmen en het omzetten ervan in een werkend programma. Vertrekpunt is telkens een concreet probleem. Het maken van algoritmes en programma’s behoort tot de wetenschappelijk, technologische vorming. Daarnaast is er ruimte voor het aanbrengen van algemene digitale vaardigheden in een wetenschappelijk-wiskundige context.

Keuze

Binnen deze studierichting maak je de keuze om je verder te verdiepen in de wiskunde via het seminarie wiskunde of te verbreden. Deze keuze maak je voor de volledige derde graad.

  • Optie 6u wiskunde: je kiest voor het seminarie wetenschappen en je hebt 32 lesuren per week.
  • Optie 8u wiskunde: je kiest voor wekelijks 2 lesuren seminarie wiskunde. Hierdoor heb je 33 lesuren per week (1 dag van 8 lesuren).

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: