EDUGO Studieaanbod Latijn - wetenschappen

Terug naar het overzicht

3e graad / Taal en cultuur / Finaliteit doorstroom / ASO

Latijn - wetenschappen

Voor wie?

Latijn-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod.

Voorstelling lespakket

Latijn

In het vak Latijn bestuderen leerlingen taal om de structuur van teksten te begrijpen, om communicatievormen te ontdekken en om de realiteit te vatten. Ze leren omgaan met andere talen en ze beleven taal als cultuurverschijnsel. Zo verbeelden ze een wereld met respect voor ieders eigenheid. Ze krijgen oog voor schoonheid en worden uitgedaagd om taal expressief en creatief te hanteren. Het vak Latijn helpt leerlingen om normen en waarden in hun historische en culturele context te plaatsen en er een respectvolle en kritische houding tegenover aan te nemen. Zo leren ze om in dialoog met het verleden toekomstgerichte keuzes te maken.

Wetenschappen

In de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde bouw je verder op je wetenschappelijke basis van de tweede graad. De leerstofinhouden van de derde graad komen uitgebreid aan bod en worden uitgediept met veel aandacht voor het kritisch nadenken. Ook het verder ontwikkelen van je onderzoekscompetenties staat hier centraal. Zo leg je een stevige basis voor het hoger onderwijs in wetenschappelijke richtingen.

Wiskunde

In deze richting krijg je een uitgebreide wiskundige vorming ter ondersteuning van de natuurwetenschappen. Je leert verschillende takken van de wiskunde kennen zoals matrixalgebra, logaritmen, afgeleiden, integralen en kansrekening. Je bouwt een arsenaal aan rekentechnieken en inzichten op waarmee je diverse problemen uit de natuurwetenschappen kan analyseren.

Mens & samenleving

In het vak mens & samenleving maken de leerlingen kennis met allerhande maatschappelijke thema's zoals financiële vorming, politiek en burgerschap.

Seminarie wetenschappen

In het seminarie wetenschappen ga je projectmatig aan de slag met je kennis van de verschillende wetenschappen.
 

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: