EDUGO Studieaanbod Latijn - wetenschappen

Terug naar het overzicht

3e graad / 5de jaar / Taal en cultuur / Finaliteit doorstroom / ASO

Latijn - wetenschappen

Voor wie?

Latijn-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Voorstelling lespakket

Seminarie wetenschappen

In het seminarie wetenschappen ga je projectmatig aan de slag met je kennis van de verschillende wetenschappen.
 

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: