EDUGO Studieaanbod D/A - Grafimedia

Terug naar het overzicht

3e graad / STEM / Dubbele finaliteit /

D/A - Grafimedia

Grafimedia is een artistieke en theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit. Leerlingen ontwerpen, bewerken en verzorgen de opmaak van digitale content voor drukwerk en digitale publicaties. De klemtoon ligt op het esthetische, op het aanleren van technieken en op heet verwerven van technologisch en theoretisch inzicht in product en proces.

Beroepskwalificaties

  • BK Grafimedia voorbereider in de printmedia

Specifiek voor de studierichting

  • Toegepaste kunstbeschouwing
  • Informaticawetenschappen: datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur
  • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, ruimtemeetkunde
  • Digitale content opmaken en bewerken voor drukwerk en digitale publicaties

Wat na deze graad

Na het behalen van deze graad zijn meerdere Se-n-Se jaren mogelijk. Grafimedia voorbereider-assistent vormgever in de printmedia is hiervan een voorbeeld.

Lessentabel

Vak 5de jaar** 6de jaar**
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Wiskunde B+S (en uitbreiding*) 2 2
Grafimedia (incl. kunstbeschouwing) 18 18
Beeld en creatie TV 7 7
Grafische Technieken 1 1
Computertoepassing 10 10
TOTAAL 33 33

B+S = Basiskennis + Specifieke kennis

** Onder voorbehoud

Deel deze pagina: