EDUGO Studieaanbod Sportwetenschappen

Terug naar het overzicht

2e graad / Sport / Finaliteit doorstroom / ASO

Sportwetenschappen

Profiel

Sportwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Daarnaast legt ze de focus op het streven naar motorische basisvaardigheden, tactische en technische competenties op gevorderd niveau in verschillende sportdomeinen. De relatie tussen wetenschappen en sport staat centraal.

Voorstelling lespakket

  • Cesuurdoelen voor biologie: belang micro-organismen
  • Cesuurdelen voor chemie: reactietypen, IUPAC-naamgeving, verband structuur en eigenschappen van stoffen
  • Cesuurdoelen voor fysica
  • Cesuurdoelen voor bewegingswetenschappen: Inzicht in verantwoord bewegen, integratie van wetenschappelijke achtergronden, veiligheid en blessurepreventie
  • Onderzoeks- en labovaardigheden
  • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis, Wiskunde

Sport

Het vak Sport biedt een verdieping aan van alle bewegingsdoelen. Naast de reguliere sporten, nemen we ook een kijkje naar alternatieve sporten, zowel op verplaatsing als op de campus zelf. Tijdens de lesuren van dit vak werken we niet enkel aan de motorische vaardigheden, maar werken we ook aan de tactische en technische vaardigheden binnen de verschillende sporttakken.

Artistieke vorming

In het vak artistieke vorming wordt gewerkt aan de doelstellingen AV uit het leerplan MEAV (Maatschappelijke, economische en artistieke vorming). Daarnaast is er ook ruimte om creatief aan de slag te gaan.

Mens & samenleving

Het vak Mens & samenleveing behandelt de doelen rond maatschappelijke en economische vormig uit het leerplan MEAV. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan maatschappelijke thema's.

Digitale vaardigheden

Het doel van dit vak is het vormen van leerlingen die op een zelfstandige manier hun weg vinden in de steeds uitgebreidere digitale wereld en de geleerde vaardigheden kunnen transfereren naar nieuwe digitale toepassingen en systemen. In dit extra lesuur ICT worden basisvaardigheden aangeleerd die nadien toegepast worden in de verschillende vakken.

Bekijk de presentatie van deze richting (pdf)

Praktisch

In de richting sportwetenschappen gaan we gedurende een semester wekelijks zwemmen. Hiervoor gaan we met de fiets naar het zwembad. Je moet dus op school over een fiets kunnen beschikken.

Wat na deze studierichting?

De logische vervolgrichting is Sportwetenschappen in de derde graad.

Lessentabel

Leerjaar 3de jaar 4de jaar
Algemeen    
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Artistieke vorming (1) 1 -
Digitale vaardigheden (2) 1 -
Mens & samenleving (1) - 1
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Wiskunde 4 4
Specifiek    
Sport 4 5+1 (2)
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Totaal 32 32

(1) Deze vakken maken deel uit van het vak MEAV.
(2) Deze vakken/lesuren zijn een eigen invulling van de school (complementair gedeelte).

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: