EDUGO Studieaanbod Sportwetenschappen

Terug naar het overzicht

2e graad / Sport / Finaliteit doorstroom / ASO

Sportwetenschappen

Voor wie?

Sportwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Daarnaast legt ze de focus op het streven naar motorische basisvaardigheden, tactische en technische competenties op gevorderd niveau in verschillende sportdomeinen. De relatie tussen wetenschappen en sport staat centraal.

Voorstelling lespakket

Sport

Het vak Sport biedt een verdieping aan van alle bewegingsdoelen. Naast de reguliere sporten, nemen we ook een kijkje naar alternatieve sporten, zowel op verplaatsing als op de campus zelf. Tijdens de lesuren van dit vak werken we niet enkel aan de motorische vaardigheden, maar werken we ook aan de tactische en technische vaardigheden binnen de verschillende sporttakken.

Anatomie & fysiologie

Naast de praktijk in het vak sport krijg je ook een stevige theoretische achtergrond over de werking van het menselijk lichaam en in het bijzonder de spieren.

Wetenschappen

Je krijgt een stevige basis van 2 uur per week aan biologie, chemie en fysica. Tijd genoeg om de leerstof uit te diepen en om zelf in actie te schieten! Gaandeweg leer je kritisch nadenken en leer je de handelingen van een echte wetenschapper!

Stapsgewijs zal je ook werken aan je onderzoekscompetentie: je leert een wetenschappelijk experiment correct uitvoeren en analyseren. En wie echt durft, zet alvast ook zijn tanden in de wetenschapsolympiades!

Wiskunde

In deze richting is er een sterk pakket wiskunde van 5 lesuren per week. Je werkt aan je inzicht en vaardigheden in probleemoplossend denken. Thema's zoals vlakke meetkunde, functies, analytische meetkunde, beschrijvende statistiek, ... komen aan bod. Hiermee bouw je een stevige basis waarop je wetenschappen in de derde graad kunnen steunen.

Artistieke vorming

Leerlingen van de tweede graad krijgen een brede vorming. In het vak artistieke vorming leren ze met een open blik naar kunst kijken in al zijn vormen. Daarnaast is er ook ruimte voor creatieve opdrachten.

Informaticawetenschappen

Het doel van dit vak is het vormen van leerlingen die op een zelfstandige manier hun weg vinden in de steeds uitgebreidere digitale wereld en de geleerde vaardigheden kunnen transfereren naar nieuwe digitale toepassingen en systemen. In dit extra lesuur ICT worden basisvaardigheden aangeleerd die nadien toegepast worden in de verschillende vakken.

Praktisch

In de richting sportwetenschappen gaan we gedurende een semester wekelijks zwemmen. Hiervoor gaan we met de fiets naar het zwembad. Je moet dus op school over een fiets kunnen beschikken.

Sommige sport- of zwemlessen kunnen ook starten of eindigen op een andere locatie, bijvoorbeeld aan de sporthal of het zwembad. Leerlingen die in de buurt wonen van de sportaccomodatie kunnen van daaruit rechtstreeks terug naar huis of kunnen onder begeleiding met de fiets terugkeren naar de campus. Deze verplaatsing kan buiten de normale lestijden vallen.

Leerlingen van de richting sportwetenschappen kopen verplicht een set sportkledij aan van de school (2 x t-shirt + 1 x sweater).

Wat na deze studierichting?

De logische vervolgrichting is sportwetenschappen in de derde graad.

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: