EDUGO Studieaanbod Tweede leerjaar A - Maatschappij en welz...

Terug naar het overzicht

1e graad / 2de jaar / Dubbele finaliteit / A-stroom

Tweede leerjaar A - Maatschappij en welzijn (voorbereiding D/A)

Voor wie?

Je bent geboeid door de zorg voor mensen, voor opvoeding en begeleiding van mensen met een specifieke zorgbehoefte, begeleiding van jong en oud. Je wil later een beroep uitoefenen waarbij de mens centraal staat. Sociale en communicatieve vaardigheden zijn hierbij belangrijk.

Voorstelling lessenpakket

Deze basisoptie die voorbereidt op een richting met dubbele finaliteit, richt zich op het sociaal-menselijk domein. In de 5 uur 'Maatschappij en welzijn' leer je hoe mensen zich gedragen en samenleven. In dit studiedomein steek je wat op over alle sociale situaties, over zorgbehoefte en begeleiding, over culturele en politieke ontwikkelingen. We bereiden je voor op richtingen in de zorg- of onderwijssector die werken met mensen (jong en oud). 

Je krijgt dezelfde basisleerstof als de basisoptie Maatschappij en welzijn  die voorbereidt op doorstroomrichtingen maar er wordt wel verschil gemaakt in de verdiepende leerstof. 

Deze basisoptie wordt aangevuld met 1 uur Nederlands (remediërend of verdiepend) en 1 uur wetenschappen.

Wat na deze basisoptie?

Deze basisoptie bereidt je voor op een derde jaar met dubbele finaliteit. Een logische vervolgrichting is 'Maatschappij en welzijn' in het derde jaar.

Lessentabel

Vakken Lesuren
aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
geschiedenis 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muziek 1
natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
techniek 2
wiskunde 4
ICT 1
BASISVORMING 25
Maatschappij en welzijn 5
Nederlands (remediërend/verdiepend)  1
Wetenschappen (verdiepend) 1
KEUZEGEDEELTE 7
TOTAAL 32

 

Deel deze pagina: