EDUGO Studieaanbod Wetenschappen - wiskunde

Terug naar het overzicht

3e graad / STEM / Finaliteit doorstroom / ASO

Wetenschappen - wiskunde

Voor wie?

De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

Voorstelling lespakket

Wetenschappen

Je krijgt een stevige basis biologie, chemie en fysica. Tijd genoeg om de leerstof uit te diepen en om zelf in actie te schieten! Je bouwt verder op je wetenschappelijke basis van de tweede graad. Kritisch nadenken en het ontwikkelen van onderzoekscompetenties worden steeds belangrijker. En wie echt durft, zet alvast ook zijn tanden in de wetenschapsolympiades!

Seminarie wiskunde

In het seminarie wiskunde ga je creatief en projectmatig aan de slag met wiskundige onderwerpen.

Informaticawetenschappen

De kern van informaticawetenschappen omvat het maken van algoritmen en het omzetten ervan in een werkend programma. Vertrekpunt is telkens een concreet probleem. Het maken van algoritmes en programma’s behoort tot de wetenschappelijk, technologische vorming. Daarnaast is er ruimte voor het aanbrengen van algemene digitale vaardigheden in een wetenschappelijk-wiskundige context.

Mens & samenleving

In het vak mens & samenleving maken de leerlingen kennis met allerhande maatschappelijke thema's zoals financiële vorming, politiek en burgerschap.

Crealabo

In het vak crealabo kunnen leerlingen hun creatieve ei kwijt. Ze gaan hands-on aan de slag met allerlei opdrachten. Kunst, cultuur en technologie zijn hier nooit ver weg.

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: