EDUGO Studieaanbod Wetenschappen - wiskunde

Terug naar het overzicht

3e graad / STEM / Finaliteit doorstroom / ASO

Wetenschappen - wiskunde

Voor wie?

De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

Voorstelling lespakket

Wetenschappen

Je krijgt een stevige basis aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica. Naast de leerstof uitdiepen, is er ruimte om zelf in actie te schieten! Je bouwt verder op je wetenschappelijke basis van de tweede graad. Kritisch nadenken en het ontwikkelen van onderzoekscompetenties worden steeds belangrijker. Zo leg je een stevige basis voor het hoger onderwijs in wetenschappelijke richtingen.

Wiskunde

"In deze richting krijg je het meest uitgebreide en uitdagende pakket wiskunde, ter voorbereiding op richtingen met een component wiskunde in het hoger onderwijs. Er wordt verwacht dat je buiten de les de leerstof regelmatig herhaalt en veel oefeningen maakt. Op het menu staan onderwerpen als matrixalgebra, determinanten, functieleer, optimalisatieproblemen, integraalrekening, groepentheorie, kansrekening en ruimtemeetkunde. Naast het analyseren van de concrete toepassingen die voortvloeien uit deze onderwerpen, zetten we in op abstract, inzichtelijk denken en redeneervermogen. Je zal kennismaken met verschillende bewijstechnieken en complexe problemen leren analyseren.

Seminarie wiskunde

In het seminarie ga je op verschillende manieren aan de slag met allerlei wiskundige onderwerpen. Doorheen het jaar werk je projectmatig en creatief aan een verrassende wiskundige toepassing, gebruik je Python om complexe berekeningen of wiskundige simulaties uit te voeren en verkennen we uitdagende en hedendaagse wiskunde zoals cryptografie of speltheorie. Deze veelzijdige invulling bereidt je goed voor op een vervolgstudie met een sterke wiskundige component.

Informaticawetenschappen

De kern van informaticawetenschappen omvat het maken van algoritmen en het omzetten ervan in een werkend programma. Vertrekpunt is telkens een concreet probleem. Het maken van algoritmes en programma’s behoort tot de wetenschappelijk, technologische vorming. Daarnaast is er ruimte voor het aanbrengen van algemene digitale vaardigheden in een wetenschappelijk-wiskundige context.

Mens & samenleving

In het vak mens & samenleving maken de leerlingen kennis met allerhande maatschappelijke thema's zoals financiële vorming, politiek en burgerschap.

Crealabo

In het vak crealabo kunnen leerlingen hun creatieve ei kwijt. Ze gaan hands-on aan de slag met allerlei opdrachten. Kunst, cultuur en technologie zijn hier nooit ver weg.

Keuze

Binnen deze studierichting maak je de keuze om je verder te verdiepen in de wiskunde via het seminarie wiskunde of te verbreden. Deze keuze maak je voor de volledige derde graad.

  • Optie 6u wiskunde: je hebt 32 lesuren per week. Naast wiskunde en wetenschappen krijg je crealabo in het vijfde jaar en esthetica in het zesde jaar.
  • Optie 8u wiskunde: je krijgt wekelijks 2 lesuren seminarie wiskunde. Hierdoor heb je 33 lesuren per week (1 dag van 8 lesuren).

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: