EDUGO Studieaanbod Taal en STEM

Terug naar het overzicht

1e graad / 1ste jaar / Finaliteit doorstroom / A-stroom

Taal en STEM

Voor wie?

Heb je het getuigschrift basisonderwijs behaald en heb je interesse in taal, wiskunde, wetenschappen en techniek? Dan is deze richting echt iets voor jou!

Voorstelling lessenpakket

In het eerste leerjaar A - Taal en STEM krijg je 27 uur basisvorming. In deze uren bouw je verder op de leerstof van de lagere school, ook al krijgen sommige vakken een nieuwe naam. Geschiedenis, godsdienst, moderne vreemde talen, mens & samenleving, natuurwetenschappen, beeld, leer en leef ... in '1A Taal en STEM' bestudeer je en leer je de wereld in al zijn facetten kennen.

Daarnaast heb je nog 5 uur in het keuzegedeelteeen aanvullend uur wiskunde en Frans, een uur STEM, een extra uur beeld én een uur initiatie economie afgewisseld met een uur Nederlands (verdiepend of remediërend)

Niveaugroepen Frans en Wiskunde: wist je trouwens dat voor Frans en wiskunde de klassen ingedeeld worden in drie niveaugroepen? Op die manier dagen we leerlingen die al wat verder staan uit (verdieping) en krijgen leerlingen die het wat moeilijker hebben extra begeleiding (remediëring). Zo kan je de leerstof op je eigen tempo en niveau verwerken. Hierdoor krijg je optimale kansen om vorderingen te maken. 

In de lessen STEM ga je na een onderzoeksvraag creatief, onderzoekend, probleemoplossend en ontwerpend aan de slag. Je doet dit met een open en nieuwsgierige blik naar de fysische wereld.

Bovendien wordt je taalvaardigheid versterkt als je kiest om het vak 'Beeld' in het Engels te volgen. Dit door het CLIL-project (Content and Language Integrated Learning). Zo leer je de Engelse taal op een leuke manier toe te passen. 

In het vak 'Mens en Samenleving' leer je over hoe je als mensen moet samenleven, over het belang van lichamelijke en emotionele gezondheid, kijk je kritisch naar de digitale wereld enz...

Wat na deze studierichting?

Een logisch vervolg op deze studierichting is een basisoptie in het tweede leerjaar A van de eerste graad. Afhankelijk van je interesses kan je kiezen voor verschillende basisopties: Moderne talen & wetenschappen - Economie & organisatie - Maatschappij & Welzijn - STEM-wetenschappen - Sport. Allen basisopties die voorbereiden op doorstroomrichtingen in het derde jaar.

Lessentabel

Vakken lesuren
Aardrijkskunde 2
Beeld (met keuze CLIL) 1
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en Samenleving 1
Moderne vreemde talen Engels 1
Moderne vreemde talen Frans 3
Muziek 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
Leer en Leef 1
BASISVORMING 27
STEM 1
Frans 1
wiskunde 1
Initiatie economie/Nederlands (remediërend/verdiepend) 1
Beeld 1
KEUZEGEDEELTE 5
TOTAAL 32

 

Deel deze pagina: