EDUGO Studieaanbod Economische wetenschappen

Terug naar het overzicht

2e graad / Economie en organisatie / Finaliteit doorstroom / ASO

Economische wetenschappen

Voor wie?

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Ben jij ondernemend, gebeten door actualiteit, rekenvaardig en kritisch? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Voorstelling lespakket

Economie

Tijdens de lessen economie maken de leerlingen stap voor stap kennis met de verschillende economische concepten en systemen. We starten met de economische kringloop en gaan vervolgens dieper in op de verschillende actoren: de gezinnen, de bedrijven, de overheid, de arbeidsmarkt, de markt van de consumptiegoederen –en diensten en het buitenland. De leerstof wordt op uiteenlopende manieren aangebracht: een klassiek onderwijsleergesprek, werken in duo’s, begeleid zelfstandig werk, … . Tijdens de lessen vormen actuele gebeurtenissen vaak het vertrekpunt voor nieuwe leerstof. We stimuleren de leerlingen dan ook om de actualiteit te volgen en een kritische maar open blik te ontwikkelen. Tot slot moedigen we de leerlingen zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken. Dit om de overstap naar hoger onderwijs zo klein mogelijk te maken.

Back2B

In dit vak werken de leerlingen aan verschillende projecten. Ondernemingsvaardigheden opbouwen staat centraal, sociale en communicatieve vaardigheden worden verder aangescherpt. De leerlingen concurreren tegen elkaar in een online spel waarin ze winkeluitbater worden. Daarnaast kunnen de leerlingen al een eerste keer proeven van wat ondernemen is bij het uitvoeren van hun mini-onderneming. 

Wiskunde

In deze richting is er een sterk pakket wiskunde van 5 lesuren per week. Je werkt aan je inzicht en vaardigheden in probleemoplossend denken. Thema's zoals vlakke meetkunde, functies, analytische meetkunde, beschrijvende statistiek, ... komen aan bod.

Artistieke vorming

Leerlingen van de tweede graad krijgen een brede vorming. In het vak artistieke vorming leren ze met een open blik naar kunst kijken in al zijn vormen. Daarnaast is er ook ruimte voor creatieve opdrachten.

Informaticawetenschappen

Het doel van dit vak is het vormen van leerlingen die op een zelfstandige manier hun weg vinden in de steeds uitgebreidere digitale wereld en de geleerde vaardigheden kunnen transfereren naar nieuwe digitale toepassingen en systemen. In dit extra lesuur ICT worden basisvaardigheden aangeleerd die nadien toegepast worden in de verschillende vakken.

Wat na deze studierichting?

In de derde graad dringt zich een keuze op. Wie economische wetenschappen gevolgd heeft in de tweede graad, kan zich in de derde graad verdiepen in:

 

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: