EDUGO Studieaanbod Economische wetenschappen

Terug naar het overzicht

2e graad / Economie en organisatie / Finaliteit doorstroom / ASO

Economische wetenschappen

Voor wie?

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Ben jij ondernemend, gebeten door actualiteit, rekenvaardig en kritisch? Dan ben jij de M/V/X die we zoeken!

Voorstelling lespakket

  • Cesuurdoelen voor economie: keuzegedrag producent en consument, marktwerking, internationale handel en economische integratie
  • Cesuurdoelen voor bedrijfswetenschappen: accounting, aspecten van vennootschapsrecht Cesuurdoelen voor wiskunde
  • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis

Economie

Tijdens de lessen economie maken de leerlingen stap voor stap kennis met de verschillende economische concepten en systemen. We starten met de economische kringloop en gaan vervolgens dieper in op de verschillende actoren: de gezinnen, de bedrijven, de overheid, de arbeidsmarkt, de markt van de consumptiegoederen –en diensten en het buitenland. De leerstof wordt op uiteenlopende manieren aangebracht: een klassiek onderwijsleergesprek, werken in duo’s, begeleid zelfstandig werk, … . Tijdens de lessen vormen actuele gebeurtenissen vaak het vertrekpunt voor nieuwe leerstof. We stimuleren de leerlingen dan ook om de actualiteit te volgen en een kritische maar open blik te ontwikkelen. Tot slot moedigen we de leerlingen zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken. Dit om de overstap naar hoger onderwijs zo klein mogelijk te maken.

Back2B

In dit vak werken de leerlingen aan verschillende projecten naargelang hun eigen economische interesses. Ondernemingsvaardigheden opbouwen staat centraal, sociale en communicatieve vaardigheden worden verder aangescherpt. We streven naar een uitdagende mix tussen game based learning en simulatietools enerzijds en inspirerende contacten met de bedrijfswereld anderzijds.

Artistieke vorming

In het vak artistieke vorming wordt gewerkt aan de doelstellingen AV uit het leerplan MEAV (Maatschappelijke, economische en artistieke vorming). Daarnaast is er ook ruimte om creatief aan de slag te gaan.

Mens & samenleving

Het vak Mens & samenleveing behandelt de doelen rond maatschappelijke en economische vormig uit het leerplan MEAV. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan maatschappelijke thema's.

Digitale vaardigheden

Het doel van dit vak is het vormen van leerlingen die op een zelfstandige manier hun weg vinden in de steeds uitgebreidere digitale wereld en de geleerde vaardigheden kunnen transfereren naar nieuwe digitale toepassingen en systemen. In dit extra lesuur ICT worden basisvaardigheden aangeleerd die nadien toegepast worden in de verschillende vakken.

 

Wat na deze studierichting?

In de derde graad dringt zich een keuze op. Wie economische wetenschappen gevolgd heeft in de tweede graad, kan zich in de derde graad verdiepen in:

Economie - moderne talen (EMT)
Economie - wiskunde (EWI)

 

Lessentabel

Leerjaar 3de jaar 4de jaar
Algemeen    
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Geschiedenis 2 2
Artistieke vorming (1) 1 1
Digitale vaardigheden (2) 1 -
Mens & samenleving (1) - 1
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Specifiek    
Wiskunde 5 5
Economie 4 4
Back2B (2) - 1
Totaal 32 32

(1) Deze vakken maken deel uit van het vak MEAV.
(2) Deze vakken/lesuren zijn een eigen invulling van de school (complementair gedeelte).

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: