EDUGO Studieaanbod D - Technologische wetenschappen

Terug naar het overzicht

2e graad / STEM / Finaliteit doorstroom / TSO

D - Technologische wetenschappen

Heb je er al eens bij stilgestaan waar technologische snufjes, zoals touchscreen, gps, elektrische wagen, smartphone, robots, … vandaan komen? Ze zijn bedacht en ontworpen door mensen. Mensen met technisch vernuft en inzicht, mensen die zich bezighouden met essentiële vragen. Ingenieuze mensen, denkers, durvers en doeners!

Een TW-leerling is iemand met aanleg en interesse voor wiskunde en exacte natuurwetenschappen. Een leerling die zijn/haar kennis daarvan in relatie wenst te brengen met technologie. Iemand die bereid is om te werken en te studeren. Iemand die het oplossen van technologische, wetenschappelijke en wiskundige problemen als een uitdaging ervaart, en die die problemen met het nodige doorzettingsvermogen wil aanpakken. Daarnaast zijn taal en cultuur ons niet vreemd. Wij beseffen maar al te goed dat een brede algemene vorming onmisbaar is om sterk te staan in deze maatschappij.

In de tweede graad van de doorstroomrichting Technologische wetenschappen zetten onze jongeren hun eerste stappen in dit ruime domein. In de derde graad kunnen ze op onze school kiezen tussen de richtingen Technologische wetenschappen & Engineering, en Mechatronica. Beide studierichtingen zijn doorstroomrichtingen als voorbereiding op meerdere keuzes in het hoger onderwijs. Terwijl de eerste studierichting zich verder focust op de brede waaier van onderzoek, wetenschap en engineering, zet de tweede richting in op automatisering: een wonderlijk samengaan van elektromechanica, elektronica en ICT.

Reeds in het derde jaar starten we met deze uitdagingen. De lessentabel geeft weer waar onze accenten liggen. Wij geloven dat de richting Technologische wetenschappen een perfecte opstap is naar een boeiend en uitdagend leven. Vandaag meer dan ooit.

Heb je al eens nagedacht over al de mogelijkheden die deze richting biedt? Misschien is Technologische wetenschappen wel iets voor jou! Je bent van harte welkom in deze boeiende STEM-wereld.

Lessentabel

Vak 3de jaar** 4de jaar**
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Biologie 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
ICT 1 0
Wiskunde B+S (en remediëring) 5 5
Chemie B+S 2 2
Technologische wetenschappen 8 10
Fysica B+S
incl. mechanica-elektriciteit-fysica
3 3
Elektriciteit TV 3 3
STEM-engineering 2 3
Informaticawetenschappen en Automatisatie 0 1
TOTAAL 32 33

B+S = Basiskennis + Specifieke kennis
*
* Onder voorbehoud

 

Deel deze pagina: