EDUGO Studieaanbod Latijn - moderne talen

Terug naar het overzicht

3e graad / 5de jaar / Taal en cultuur / Finaliteit doorstroom / ASO

Latijn - moderne talen

Voor wie?

Latijn-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Voorstelling lespakket

De informatie over deze studierichting wordt zo snel mogelijk aangevuld.
 

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: