EDUGO Studieaanbod Latijn - moderne talen

Terug naar het overzicht

3e graad / 5de jaar / Taal en cultuur / Finaliteit doorstroom / ASO

Latijn - moderne talen

Voor wie?

Latijn-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Voorstelling lespakket

Talen

In deze richting krijg je naast Nederlands een stevig pakket moderne talen (Frans, Engels en Duits). Tijdens de lessen krijg je de kans om de Franstalige, - Engelstalige en Duitstalige cultuur te verkennen door middel van visuele taal zoals film, toneel, reclame, videoclips, beeldend werk, websites ...  Dankzij het bijhouden van een taalportfolio kan je zicht krijgen op je sterktes en zwaktes en word je aangespoord om zelf je leerproces in handen te nemen.

Latijn

Taallabo

In dit vak gaan we creatief om met taal en scherpen we de taalgevoeligheid en taalvaardigheid van de leerlingen aan. We gaan aan de slag met creatief schrijven, improvisatie, stemcoaching, poëzie, speechen, ...

Keuze: Spaans of crealabo

Je kiest tussen een extra taal (Spaans) of creatief aan de slag gaan. In het crealabo kan iedereen zijn eigen talent ontwikkeling op vlak van muziek, toneel, kunst, media, ...

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: