EDUGO Studieaanbod Latijn - moderne talen

Terug naar het overzicht

3e graad / Taal en cultuur / Finaliteit doorstroom / ASO

Latijn - moderne talen

Voor wie?

Latijn-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Voorstelling lespakket

Talen

In deze richting krijg je naast Nederlands een stevig pakket moderne talen (Frans, Engels en Duits). Tijdens de lessen krijg je de kans om de Franstalige, - Engelstalige en Duitstalige cultuur te verkennen door middel van visuele taal zoals film, toneel, reclame, videoclips, beeldend werk, websites ...  Dankzij het bijhouden van een taalportfolio kan je zicht krijgen op je sterktes en zwaktes en word je aangespoord om zelf je leerproces in handen te nemen.

Latijn

In het vak Latijn bestuderen leerlingen taal om de structuur van teksten te begrijpen, om communicatievormen te ontdekken en om de realiteit te vatten. Ze leren omgaan met andere talen en ze beleven taal als cultuurverschijnsel. Zo verbeelden ze een wereld met respect voor ieders eigenheid. Ze krijgen oog voor schoonheid en worden uitgedaagd om taal expressief en creatief te hanteren. Het vak Latijn helpt leerlingen om normen en waarden in hun historische en culturele context te plaatsen en er een respectvolle en kritische houding tegenover aan te nemen. Zo leren ze om in dialoog met het verleden toekomstgerichte keuzes te maken.

Taallabo

In dit vak gaan we creatief om met taal en scherpen we de taalgevoeligheid en taalvaardigheid van de leerlingen aan. We gaan aan de slag met creatief schrijven, improvisatie, stemcoaching, poëzie, speechen, ...

Crealabo

In het vak crealabo kunnen leerlingen hun creatieve ei kwijt. Ze gaan hands-on aan de slag met allerlei opdrachten. Kunst, cultuur en technologie zijn hier nooit ver weg.

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: