EDUGO Studieaanbod Economie - wiskunde

Terug naar het overzicht

3e graad / Economie en organisatie / Finaliteit doorstroom / ASO

Economie - wiskunde

Voor wie?

Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Voorstelling lespakket

Economie

In het vak Economie streven we naar een integratie van economische en maatschappelijke vorming.

Maatschappelijke vorming zet leerlingen aan om een meer gastvrije en rechtvaardige wereld te creëren. Zo laat het vak economie hen reflecteren over de ongelijke verdeling van welvaart in een samenleving. Ze verwerven eveneens inzicht in de manier waarop ondernemingen en organisaties zich kunnen ontwikkelen met aandacht voor mens en planeet.

Economische vorming daagt leerlingen uit om aan de hand actuele en historische gebeurtenissen de werking van de economie te analyseren. Het bestuderen van concepten en indicatoren geeft inzicht in zowel macro- als micro-economie. Ze reflecteren kritisch over economische modellen aan de hand van alternatieve denkwijzen over welvaart en welzijn en welke rol internationale instellingen daarbij (kunnen) spelen.

Seminarie economie

In het seminarie economie ga je projectmatig aan de slag. Er zijn ook activiteiten zoals het beursspel, justitie in België, het bedrijfsspel Top Team en bedrijfsbezoeken.

Wiskunde

In deze richting krijg je het meest uitgebreide en uitdagende pakket wiskunde, ter voorbereiding op richtingen met een component wiskunde in het hoger onderwijs. Er wordt verwacht dat je buiten de les de leerstof regelmatig herhaalt en veel oefeningen maakt. Op het menu staan onderwerpen als matrixalgebra, determinanten, functieleer, optimalisatieproblemen, integraalrekening, groepentheorie, kansrekening en ruimtemeetkunde. Naast het analyseren van de concrete toepassingen die voortvloeien uit deze onderwerpen, zetten we in op abstract, inzichtelijk denken en redeneervermogen. Je zal kennismaken met verschillende bewijstechnieken en complexe problemen leren analyseren.

Informaticawetenschappen

De kern van informaticawetenschappen omvat het maken van algoritmen en het omzetten ervan in een werkend programma. Vertrekpunt is telkens een concreet probleem. Het maken van algoritmes en programma’s behoort tot de wetenschappelijk, technologische vorming. Daarnaast is er ruimte voor het aanbrengen van algemene digitale vaardigheden in een wetenschappelijk-wiskundige context.

Esthetica

In esthetica leer je kunst in al zijn vormen waarderen. Het is de leer van de zintuiglijke waarneming.

Crealabo

In het vak crealabo kunnen leerlingen hun creatieve ei kwijt. Ze gaan hands-on aan de slag met allerlei opdrachten. Kunst, cultuur en technologie zijn hier nooit ver weg.

 

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: