EDUGO Studieaanbod Economie - wiskunde

Terug naar het overzicht

3e graad / 5de jaar / Economie en organisatie / Finaliteit doorstroom / ASO

Economie - wiskunde

Voor wie?

Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Voorstelling lespakket

Economie

In het vak Economie streven we naar een integratie van economische en maatschappelijke vorming.

Maatschappelijke vorming zet leerlingen aan om een meer gastvrije en rechtvaardige wereld te creëren. Zo laat het vak economie hen reflecteren over de ongelijke verdeling van welvaart in een samenleving. Ze verwerven eveneens inzicht in de manier waarop ondernemingen en organisaties zich kunnen ontwikkelen met aandacht voor mens en planeet.

Economische vorming daagt leerlingen uit om aan de hand actuele en historische gebeurtenissen de werking van de economie te analyseren. Het bestuderen van concepten en indicatoren geeft inzicht in zowel macro- als micro-economie. Ze reflecteren kritisch over economische modellen aan de hand van alternatieve denkwijzen over welvaart en welzijn en welke rol internationale instellingen daarbij (kunnen) spelen.

Seminarie economie

In het seminarie economie ga je projectmatig aan de slag. Er zijn ook activiteiten zoals het beursspel, justitie in België, het bedrijfsspel Top Team en bedrijfsbezoeken.

Wiskunde

Voor wiskunde bestudeer je specifieke onderwerpen zoals integraalrekening, ruimtemeetkunde, stochastiek, complexe getallen, ...die je voorbereiden op wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs. Daarnaast zal je de wiskunde ook gebruiken om abstract te leren denken. Er worden bewijstechnieken aangeleerd,  de fundamenten van de wiskunde (verzamelingen, logica ...) worden meer benadrukt zodat de leerstof niet enkel meer in het teken van concrete toepassingen staat.

Esthetica

In esthetica leer je kunst in al zijn vormen waarderen. Het is de leer van de zintuiglijke waarneming.

Keuze: Spaans of crealabo

Je kiest tussen een extra taal (Spaans) of creatief aan de slag gaan. In het crealabo kan iedereen zijn eigen talent ontwikkeling op vlak van muziek, toneel, kunst, media, ...

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: