Terug naar het overzicht

2e graad / Taal en cultuur / Finaliteit doorstroom / ASO

Latijn

Voor wie?

Latijn is een sterk theoretische studierichting die voorbereidt op een verdere studie in het hoger onderwijs of aan de universiteit (D-finaliteit of doorstroomfinaliteit). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde.

Hou je ervan om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken, hou je ervan om puzzels te ontrafelen en probleemoplossend te denken, dan is de richting Latijn iets voor jou. Je moet helemaal geen bolleboos zijn om Latijn te studeren. Enige intelligentie en wat gezond verstand volstaan.

Voorstelling lespakket

  • Cesuurdoelen voor Latijn
  • Cesuurdoelen voor Wiskunde
  • Verdiepte basisvorming: Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis, Chemie, Fysica

Latijn

In de eerste plaats scherpt Latijn de taalvaardigheid in het algemeen aan, een niet onbelangrijke troef voor wie later talen wil studeren. Latijn geeft je meer dan eender welke andere taal een inzicht in taalstructuren.

Latijn studeren betekent ook dat je de taal, literatuur en cultuur van een beschaving bestudeert die aan de basis ligt van onze Westerse beschaving. Latijn is dus niet alleen de studie van teksten. Het is ook de studie van onder meer de filosofie, het recht, de retoriek, de kunst en de mythologie.

 Je wordt uitgedaagd om kritisch na te denken over maatschappelijke, politieke en filosofische problemen die ons ook vandaag nog bezig houden.

Taallabo

In dit vak gaan we creatief om met taal en scherpen we de taalgevoeligheid en taalvaardigheid van de leerlingen aan. We gaan aan de slag met creatief schrijven, improvisatie, stemcoaching, poëzie, speechen, ...

Artistieke vorming

In het vak artistieke vorming wordt gewerkt aan de doelstellingen AV uit het leerplan MEAV (Maatschappelijke, economische en artistieke vorming). Daarnaast is er ook ruimte om creatief aan de slag te gaan.

Mens & samenleving

Het vak Mens & samenleveing behandelt de doelen rond maatschappelijke en economische vormig uit het leerplan MEAV. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan maatschappelijke thema's.

Digitale vaardigheden

Het doel van dit vak is het vormen van leerlingen die op een zelfstandige manier hun weg vinden in de steeds uitgebreidere digitale wereld en de geleerde vaardigheden kunnen transfereren naar nieuwe digitale toepassingen en systemen. In dit extra lesuur ICT worden basisvaardigheden aangeleerd die nadien toegepast worden in de verschillende vakken.

 

Wat na deze studierichting?

In de derde graad dringt zich een keuze op. Wie Latijn gevolgd heeft in de tweede graad, kan zich in de derde graad verdiepen in:

Lessentabel

Leerjaar 3de jaar 4de jaar
Algemeen    
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Geschiedenis 2 2
Artistieke vorming (1) 1 1
Digitale vaardigheden (2) 1 -
Mens & samenleving (1) - 1
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Specifiek    
Wiskunde 5 5
Latijn 5 5
Taallabo (2) 1 1
Totaal 32 32

(1) Deze vakken maken deel uit van het vak MEAV.
(2) Deze vakken/lesuren zijn een eigen invulling van de school (complementair gedeelte).

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: