EDUGO Studieaanbod Tweede Leerjaar A: basisoptie Moderne ta...

Terug naar het overzicht

1e graad / A-stroom

Tweede Leerjaar A: basisoptie Moderne talen & Wetenschappen

Voor wie?

De basisoptie “Moderne talen & Wetenschappen” bereidt voor op de richtingen behorend tot het algemeen (ASO) secundair onderwijs.

Van leerlingen die kiezen voor deze optie wordt verwacht dat zij interesse hebben voor algemene vorming, talen en wetenschappen.

Voorstelling lespakket

Je hebt interesse in talen en wetenschappen. Je wordt communicatief vaardiger in Engels, Frans en Nederlands en je kunt ook verbanden onderzoeken tussen deze talen, taalvariëteiten en taaluitingen.

Talen vertolken opvattingen, culturele expressies, normen en waarden van een individu, een groep, een gemeenschap, een samenleving. Je vergelijkt aspecten van het dagelijkse leven in verschillende culturen en je komt in rechtstreeks contact met anderstaligen. Op die manier ontstaat een genuanceerder beeld van een (sub)cultuur.

Tot slot kun je van taal genieten, de beeldende kracht van taal en literatuur beleven en er creatief mee aan de slag gaan.

In deze basisoptie staan wetenschappelijk-technische verschijnselen en het onderzoekend leren centraal. Heel wat leerplandoelen binnen de basisoptie sluiten aan bij en bouwen verder op leerplandoelen van de algemene vorming natuurwetenschappen, techniek en wiskunde. Dit verder bouwen gebeurt binnen een breed gamma aan onderzoeksprojecten en experimenten binnen de verschillende disciplines van natuurwetenschappen (biologie, chemie, fysica) en techniek.

We dagen je uit om vanuit verwondering en een kritische houding naar verschijnselen uit jouw dagelijks leven te kijken. Daaruit ontstaan onderzoeksvragen waarbij we je stimuleren om creatief op zoek te gaan naar hypothesen en antwoorden. Vragen als Hoe kan dit? en Waarom is dat zo? zijn meestal de aanleiding om iets te onderzoeken.

Wat na deze richting?

De leerling kan hierna alle studierichtingen binnen ASO in de tweede graad volgen.

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: