EDUGO Studieaanbod Eerste leerjaar B

Terug naar het overzicht

1e graad / 1ste jaar / Finaliteit arbeidsmarktgericht / B-stroom

Eerste leerjaar B

Voor wie?

Is het leren van een groot aantal vakken een hele klus voor jou? Zou je naast stilzitten in de les ook graag actief bezig zijn? Ga je graag om met mensen? Behaalde je geen getuigschrift basisonderwijs? Dan start je in het eerste leerjaar B.

Voorstelling lessenpakket

In de meeste vakken wordt de leerstof aangepast aan jouw niveau: we houden rekening met je tempo, de moeilijkheidsgraad en de manier hoe jij de lessen verwerkt. Via remediëring en verdieping werk je volgens je eigen mogelijkheden. Dit leidt tot succeservaringen en geeft je motivatie een boost. Kies je bij ons voor 1B dan ligt de nadruk op graag naar school komen. En met plezier bijleren.

Via begeleid zelfstandig leren krijg je individueel onderwijs op maat. Hiervoor kiezen we bewust voor kleine klasgroepen (max. 12 leerlingen) zodat iedereen de nodige aandacht en  kansen krijgt. Binnen de kleine klasgroepen kiezen we op verschillende momenten voor co-teaching.

Het kleinschalig werken heeft ook een positieve invloed op je welbevinden. Op het einde van elk trimester doorbreken we het lessenrooster door projecten aan te bieden waar het gewone lessenrooster wordt doorbroken en waar sport, cultuur, muziek, gezondheid... aan bod komen. Op deze manier kan je ook je andere talenten ontdekken.

In het eerste leerjaar B krijgt het vak techniek heel veel aandacht. In deze lessen kom je in aanraking met verschillende vakgebieden (metaal - elektriciteit - hout - bouw - decoratie - economie - sociale vorming). Zo ben je prima voorbereid op de keuze die je zal maken in het tweede jaar. De klemtoon ligt vooral op praktische toepassingen.

Wat na deze studierichting?

Een logisch vervolg op deze studierichting is een basisoptie in het tweede leerjaar B van de eerste graad. Afhankelijk van je interesses kan je kiezen voor verschillende basisopties:  STEM-technieken, Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn, Kunst en creatie. Allen basisopties die voorbereiden op arbeidsgerichte keuzes (3BSO).

 

Lessentabel

Vakken Lesuren
Beeld  2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Moderne vreemde talen Engels 1
Moderne vreemde talen Frans 2
Muziek 1
Natuur en ruimte 2
Nederlands 4
Techniek 4
Wiskunde 4
BASISVORMING 27
Klasuur 1
Economie/ICT 1
Sociale vorming/Kunst en creatie 1
STEM-technieken: Decoratie - Elektriciteit - Hout - Metaal 2
KEUZEGEDEELTE 5
TOTAAL 32


 

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: