EDUGO Studieaanbod Maatschappij- en welzijnswetenschappen (...

Terug naar het overzicht

2e graad / Maatschappij en welzijn / Finaliteit doorstroom / TSO

Maatschappij- en welzijnswetenschappen (D-finaliteit / domein Maatschappij en welzijn)

Voor wie?

Maatschappij- en welzijnswetenschappen richt zich tot sociaal voelende jongeren met interesse voor alles wat met de gezondheid en het welzijn van de mensen te maken heeft.

Ben je geboeid door de mens en zijn gedrag, de samenleving en de actualiteit? Wil je je graag verdiepen in filosofie, sociologie en psychologie? Dan is Maatschappij- en Welzijnswetenschappen de ideale keuze. Je krijgt veel theorie, maar je legt ook de verbanden naar de samenleving. Je leert nadenken over wie we zijn, over goed en kwaad, de zin van het leven. Deze studie richt zich op de omgang met de mens als totale persoon in al zijn aspecten: fysiek, psychisch en sociaal.

Voorstelling lespakket

Het is een brede, algemene vorming.

Je krijgt de Inleiding tot filosofie:  over mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven; begrippen, stromingen en visies.

Sociologie en psychologie: theorie en wetenschappelijke begrippen, verbanden zien in de samenleving, bij de mens en zijn gedrag, persoonlijkheidsvorming, communicatie en sociaal gedrag; begrippen, kenmerken van de hedendaagse samenleving, domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag, persoonlijkheid, communicatiekaders.

Theoretische en abstracte leerinhouden verwerken (met een link naar psychologie, pedagogie, sociologie, filosofie en natuurwetenschappen).

We helpen jou om je communicatieve vaardigheden te versterken maar ook het kritisch leren omgaan met informatie en maatschappelijke verschijnselen.


Wat na deze richting?

Je verwerft een brede, algemene vorming die je voorbereidt op hoger onderwijs. Na de 2de graad kan je verder specialiseren in Welzijnswetenschappen of in een andere studierichting. Na de 3de graad kan je een aantal menswetenschappelijke bacheloropleidingen volgen zowel aan de universiteit als aan de hogeschool zoals Leraar in het secundair onderwijs, Psychologie, Pedagogische wetenschappen, Sociaal-agogisch werk.

 

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: