EDUGO Studieaanbod Tweede leerjaar A - Economie en organisa...

Terug naar het overzicht

1e graad / 2de jaar / Dubbele finaliteit / A-stroom

Tweede leerjaar A - Economie en organisatie (voorbereiding D/A)

Voor wie?

Als je de basisoptie Economie en organisatie als voorbereiding op dubbele finaliteit kiest, dan kies je voor een domein waarin je je thuis zal voelen als je geïnteresseerd bent in handel, kopen en verkopen, marketing, organisatie en wilt verder gaan in een richting met dubbele finaliteit …

Voorstelling lessenpakket

Je bestudeert hoe bedrijven een juiste prijs voor hun product kiezen, wat ze doen om klanten te winnen, hoe je als ondernemer kan bijdragen aan de klimaatzorg, wat er gebeurt met klantgegevens, hoe data belangrijk is voor bedrijven en hoe je als klant die data kan beschermen. Je bekijkt economie nu eens vanuit het standpunt van de consument, dan eens met de bril van de producent of die van de overheid.  De handels- en bedrijfswereld kan niet zonder sterke ICT-vaardigheden en een stevige portie talenkennis. Je zit hier op je plaats wanneer je in de tweede graad de handelswereld wil gaan verkennen.

De basisleerstof blijft hetzelfde als in de basisoptie economie en organisatie voorbereidend op doorstroom. Er wordt wel een verschil gemaakt in de verdiepende leerstof.  

Deze basisoptie is gericht naar een richting met dubbele finaliteit: doorstroom naar hoger onderwijs of arbeidsmarktgericht en wordt aangevuld met 1 uur Nederlands en 1 uur toegepaste informatica. 

Wat na deze basisoptie?

Deze basisoptie bereidt je voor op een derde jaar met dubbele finaliteit (3 TSO). Logische vervolgrichting is 'Bedrijf en organisatie'. 

Lessentabel

Vakken Lesuren
aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
geschiedenis 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muziek 1
natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
techniek 2
wiskunde 4
ICT 1
BASISVORMING 25
Economie en organisatie 5
Nederlands remediërend/verdiepend  1
Toegepaste informatica  1
KEUZEGEDEELTE 7
TOTAAL 32

 

Deel deze pagina: