EDUGO Studieaanbod Moderne talen

Terug naar het overzicht

2e graad / Taal en cultuur / Finaliteit doorstroom / ASO

Moderne talen

Profiel

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijgen zij Duits als een extra vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Voorstelling lespakket

  • Communicatiewetenschappen
  • Cesuurdoelen voor Duits: taalsystematiek, communicatieve vaardigheden
  • Cesuurdoelen voor Engels en Frans: tekstopbouw, literaire analyse, taal- en redekundige ontleding, taalverwantschap en classificatie van talen
  • Cesuurdoelen voor Nederlands: relatie taaluitingen en gebruikers, sociolinguïstiek, taalsystematiek, literaire analyse, communicatieve vaardigheden
  • Verdiepte basisvorming voor Chemie, Fysica, Wiskunde

Communicatiewetenschappen

In het vak communicatiewetenschappen kijken we op een sociaal-wetenschappelijke manier naar de verschillende wijzen waarop mensen communiceren. We focussen ons daarbij vooral op de media. Hoe ziet ons medialandschap eruit? Op welke manieren gebruiken wij deze media? Hoe leren we kritisch omgaan met alle media die op ons afkomen? 

Taallabo

In dit vak gaan we creatief om met taal en scherpen we de taalgevoeligheid en taalvaardigheid van de leerlingen aan. We gaan aan de slag met creatief schrijven, improvisatie, stemcoaching, poëzie, speechen, ...

Artistieke vorming

In het vak artistieke vorming wordt gewerkt aan de doelstellingen AV uit het leerplan MEAV (Maatschappelijke, economische en artistieke vorming). Daarnaast is er ook ruimte om creatief aan de slag te gaan.

Mens & samenleving

Het vak Mens & samenleveing behandelt de doelen rond maatschappelijke en economische vormig uit het leerplan MEAV. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan maatschappelijke thema's.

Digitale vaardigheden

Het doel van dit vak is het vormen van leerlingen die op een zelfstandige manier hun weg vinden in de steeds uitgebreidere digitale wereld en de geleerde vaardigheden kunnen transfereren naar nieuwe digitale toepassingen en systemen. In dit extra lesuur ICT worden basisvaardigheden aangeleerd die nadien toegepast worden in de verschillende vakken.

Wat na deze studierichting?

De logische vervolgrichting is Moderne talen in de derde graad.

Lessentabel

Leerjaar 3de jaar 4de jaar
Algemeen    
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Geschiedenis 2 2
Artistieke vorming (1) 1 1
Digitale vaardigheden (2) 1 -
Mens & samenleving (1) - 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Wiskunde 4 4
Specifiek    
Nederlands 5 4
Engels 3+1 (2) 3
Frans 5 4
Duits - 2
Communicatiewetenschappen 1 2
Taallabo (2) 1 1
Totaal 32 32

(1) Deze vakken maken deel uit van het vak MEAV.
(2) Deze vakken/lesuren zijn een eigen invulling van de school (complementair gedeelte).

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: