EDUGO Studieaanbod Economie - moderne talen

Terug naar het overzicht

3e graad / Economie en organisatie / Finaliteit doorstroom / ASO

Economie - moderne talen

Voor wie?

Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Voorstelling lespakket

Economie

In het vak Economie streven we naar een integratie van economische en maatschappelijke vorming.

Maatschappelijke vorming zet leerlingen aan om een meer gastvrije en rechtvaardige wereld te creëren. Zo laat het vak economie hen reflecteren over de ongelijke verdeling van welvaart in een samenleving. Ze verwerven eveneens inzicht in de manier waarop ondernemingen en organisaties zich kunnen ontwikkelen met aandacht voor mens en planeet.

Economische vorming daagt leerlingen uit om aan de hand actuele en historische gebeurtenissen de werking van de economie te analyseren. Het bestuderen van concepten en indicatoren geeft inzicht in zowel macro- als micro-economie. Ze reflecteren kritisch over economische modellen aan de hand van alternatieve denkwijzen over welvaart en welzijn en welke rol internationale instellingen daarbij (kunnen) spelen.

Seminarie economie

In het seminarie economie ga je projectmatig aan de slag. Er zijn ook activiteiten zoals het beursspel, justitie in België, het bedrijfsspel Top Team en bedrijfsbezoeken.

Talen

In deze richting krijg je naast Nederlands een stevig pakket moderne talen (Frans, Engels en Duits). Tijdens de lessen krijg je de kans om de Franstalige, - Engelstalige en Duitstalige cultuur te verkennen door middel van visuele taal zoals film, toneel, reclame, videoclips, beeldend werk, websites ...  Dankzij het bijhouden van een taalportfolio kan je zicht krijgen op je sterktes en zwaktes en word je aangespoord om zelf je leerproces in handen te nemen.

Taallabo

In dit vak gaan we creatief om met taal en scherpen we de taalgevoeligheid en taalvaardigheid van de leerlingen aan. We gaan aan de slag met creatief schrijven, improvisatie, stemcoaching, poëzie, speechen, ...

Mens & samenleving

In het vak mens & samenleving maken de leerlingen kennis met allerhande maatschappelijke thema's zoals financiële vorming, politiek en burgerschap.

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: