Terug naar het overzicht

1e graad / 1ste jaar / Dubbele finaliteit / A-stroom

Techniek

Voor wie?

Heb je het getuigschrift basisonderwijs behaald en ben je getriggerd door techniek? Wil je bij een probleemstelling ook direct aan de slag? Werken met allerhande materialen motiveert je? Droom je van een goed doordacht en uitgewerkt project? Dan is deze richting echt iets voor jou.

Voorstelling lessenpakket

In het eerste leerjaar A - Techniek krijg je 27 uur basisvorming. In deze uren bouw je verder op de leerstof van de lagere school, ook al krijgen sommige vakken een neiuwe naam. Geschiedenis, godsdienst, moderne vreemde talen, mens & samenleving, natuurwetenschappen, beeld, leer en leef, ... In '1A Techniek' bestudeer je en leer je de wereld op jouw niveau ontdekken.

Daarnaast heb je nog 5 uur in het keuzegedeelte: 1 uur Nederlands (remediërend/verdiepend) - 2 uur initiatie STEM-technieken met componenten houttechnieken - mechanica - elektriciteit - 1 uur initiatie GCM (grafische communicatie en media) - 1 uur initiatie economie/maatschappij.

In de lessen STEM-technieken leer je een ontwerp met kritische blik uitvoeren, je maakt kennis met verschillende materialen en technieken en je wordt praktisch vaardig.

In het uur initiatie economie/maatschappij maak je ook kennis met de andere vakgebieden die in het tweede jaar als basisoptie aangeboden worden. Zo kan je gemakkelijker een keuze maken die echt past bij je eigen interesses en mogelijkheden.

In het vak 'Mens en Samenleving' leer je over hoe je als mensen moet samenleven, over het belang van lichamelijke en emotionele gezondheid, kijk je kritisch naar de digitale wereld, ...

Wat na deze studierichting?

Een logisch vervolg op deze studierichting is een basisoptie in het tweede leerjaar A van de eerste graad. Afhankelijk van je interesses kan je kiezen voor verschillende basisopties:  Maatschappij & Welzijn 2 - Economie & organisatie 2  - Sport 2 - STEM-technieken. Allen basisopties die voorbereiden op een derde jaar met dubbele finaliteit (TSO).

Lessentabel

Vakken lesuren
Aardrijkskunde 2
Beeld 1
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 1
Moderne vreemde talen Engels 1
Moderne vreemde talen Frans 3
Muziek 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
Leer en leef 1
BASISVORMING 27
Nederlands (remediërend/verdiepend) 1
Initiatie STEM-technieken: houttechnieken, mechanica, elektriciteit 2
Initiatie GCM (Grafische communicatie en media) 1
Initiatie economie/maatschappij 1
KEUZEGEDEELTE 5
TOTAAL 32

 

Deel deze pagina: