EDUGO Studieaanbod A - Schilderwerk en Decoratie

Terug naar het overzicht

3e graad / 6de jaar / STEM / Finaliteit arbeidsmarktgericht / BSO

A - Schilderwerk en Decoratie

Voor wie:

Leerlingen die kiezen voor een praktische opleiding met aandacht die voorbereidt op tewerkstelling en die aansluit bij de 2de graad schilderwerk en decoratie.

Voorstelling lessenpakket:

In de 3de graad besteden we veel aandacht aan het uitvoeren van binnen- en buitenschilderwerk en het bekleden van muren en vloeren. Alle vaardigheden worden ondersteund door technische vakken die kennis en inzicht bijbrengen in de conventionele en moderne werkmethoden. Daarbij leert de leerling rekening houden met de ondergrond, de ruimte, de atmosferische omstandigheden, de werktijd en de kostprijs. Op esthetisch vlak wordt vooral de klemtoon gelegd op de studie van het interieur: kleurenleer, stijlleer, vormleer en waarnemingstekenen ontwikkelen bij de leerlingen schoonheidsgevoel en een artistiek inzicht. Leerlingen uit het zesde jaar werken 3 weken in een bedrijf. Deze stage is een belangrijk onderdeel van hun opleiding, waarbij ze ook bijkomende doelstellingen halen . Een geïntegreerde proef in het 6de jaar beoordeelt of de leerling zelfstandig deze zaken kan verwerken zowel in praktijk als in een dossier.

Wat na deze richting:

Deze opleiding is een richting waar de praktische ervaring, gekoppeld aan de technologische kennis, centraal staat. De leerlingen halen een getuigschrift. Na het 6de jaar kunnen ze best het specialisatiejaar 7de decoratie & restauratie schilderwerk  volgen. Ze worden dan echte vakspecialisten waar de sector om vraagt en halen daar ook het diploma secundair onderwijs.

 

Lessentabel

Vak 6de jaar
'23-'24
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 1
Project algemene vakken 4
Realisaties schilderwerk en decoratie TV 8
Realisaties schilderwerk en decoratie PV 15

 

 

 

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: