EDUGO Studieaanbod A - Lassen en Constructie

Terug naar het overzicht

3e graad / 6de jaar / STEM / Finaliteit arbeidsmarktgericht / BSO

A - Lassen en Constructie

Voor wie:

Leerlingen die kiezen voor een praktische opleiding met aandacht die voorbereidt op tewerkstelling en die aansluit bij de 2de graad basismechanica. Ook leerlingen uit de 2de graad  mechanische technieken kunnen opteren voor deze meer praktische richting.

Voorstelling lessenpakket:

De leerlingen van basismechanica kiezen nu hun richting. Bij lassen-constructie leren ze de knepen van de vakwereld. De opleiding staat voor ‘een praktijkgerichte opleiding’ waar handvaardigheid en technische en algemene vakken aan elkaar gekoppeld worden.

Alle belangrijke lasprocessen, uit te voeren in alle mogelijke lasposities, worden de toekomstige lasserconstructeurs eigen gemaakt. Naast een intense lastraining wordt er in de  3de  graad evenveel aandacht besteed aan het samenstellen van metaalconstructies waarbij planning, inzicht en afwerking een eerste plaats innemen. Nabewerkingen zoals warm verzinken, metalliseren, poedercoating en pistoolspuiten zijn onze leerlingen niet vreemd. Ook de nieuw CAD/CAM-technieken worden o.a. via een CNC-plasmamachine in de praktijk omgezet. De stage in de bedrijfswereld is een belangrijk onderdeel van hun opleiding, waarbij ze ook bijkomende doelstellingen halen zoals: rapporteren, verslagen maken, in teamverband werken, veiligheid en de nodige attitudes op de werkvloer. Een geïntegreerde proef in het 6de jaar beoordeelt of de leerling zelfstandig deze zaken kan verwerken

Wat na deze richting:

Deze opleiding is een richting waar de praktische ervaring, gekoppeld aan de technologische kennis, centraal staat. De leerlingen halen een getuigschrift. Na het 6de jaar kunnen ze best het specialisatiejaar 7de  fotolassen volgen. Ze worden dan echte vakspecialisten waar de nijverheid om vraagt en halen daar ook het diploma secundair onderwijs.

 

Lessentabel

Vak 6de jaar
'23-'24
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 1
Project algemene vakken 4
Realisaties lasconstructies TV 7
Realisaties lasconstructies PV 16

 

 

 

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: