EDUGO Studieaanbod Latijn - moderne talen (LMT)

Terug naar het overzicht

3e graad / 6de jaar / ASO

Latijn - moderne talen (LMT)

Voor wie?

Latijn - moderne talen is een logische vervolgrichting na Latijn in de tweede graad. Heb je een talenknobbel, a knack for languages ou une bosse des langues? Ben je geïnteresseerd in anderstalige literatuur en vind je het boeiend om te na te denken over de taal op zich? Dan is Latijn - moderne talen een geschikte keuze voor jou.

Voorstelling lespakket

Latijn studeren betekent dat je de taal, literatuur en cultuur van een beschaving bestudeert die aan de basis ligt van onze Westerse beschaving. Latijn behelst dus niet alleen de studie van teksten, maar is ook de studie van de filosofie, het recht, de retoriek, de kunst, de mythologie, … De antieke teksten die je in Latijn bestudeert, confronteren je bovendien met de mens zoals hij duizenden jaren geleden leefde.

Tijdens de lessen moderne talen krijg je de kans om de Franstalige, - Engelstalige en Duitstalige cultuur te verkennen door middel van visuele taal zoals film, toneel, reclame, videoclips, beeldend werk, websites ...  Dankzij het bijhouden van een taalportfolio kan je zicht krijgen op je sterktes en zwaktes en word je aangespoord om zelf je leerproces in handen te nemen.

Doorheen de verschillende graden werk je ook stapsgewijs aan je onderzoekscompetentie: dat gaat van eerder eenvoudige onderzoeksopdrachten in de tweede graad tot een volledig wetenschappelijk onderzoek in de derde graad. Je leert er bijvoorbeeld over een taalkundig of literair onderwerp informatie te verzamelen, die te verwerken en te presenteren. Zo kan je bijvoorbeeld personages uit een boek vergelijken met die uit de verfilming ervan of  kan je het specifiek woordgebruik van je favoriete Engelstalige serie analyseren.

En wie geen schrik heeft van een extra uitdaging kan deelnemen aan olympiades en wedstrijden zoals Olyfran (Frans), de BBC Public Speaking Awards, Cicero en Vergilius.

Wat na Latijn - moderne talen?

Met Latijn kan je later nog alle richtingen uit in het hoger onderwijs. Uit cijfers van het VVKSO blijkt trouwens dat studenten die tijdens hun middelbaar een studierichting hebben gevolgd met een klassieke taal, meer kans hebben om te slagen in het hoger onderwijs.

Wel moet enig voorbehoud gemaakt worden voor opleidingen met veel wiskunde en/of wetenschappen, aangezien je hier maar een beperkt pakket van volgde. Deze opleidingen zijn daarom niet uitgesloten, maar zullen een extra inspanning vragen. Uiteraard spelen ook je inzet en competenties een grote rol.

Professionele Bachelors

Voor de hand liggende keuzes zijn onderwijs, verpleegkunde, logopedie & audiologie, toegepaste taalkunde, …

Academische Bachelors

Voor de hand liggende keuzes zijn geschiedenis, taal- & letterkunde, rechten, ...

Meer info over deze richting en de vervolgopleidingen in hoger onderwijs zijn te vinden op www.onderwijskiezer.be.

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina: