Secundair onderwijs • Authentieke eerstegraadsschool

Waarom De Brug?

Onze school staat sterk in het begeleiden van elke leerling op heel veel domeinen. Zich goed voelen op school is van cruciaal belang. De uitbouw van een goede leerlingbegeleiding is een prioriteit voor onze school.

Het leren

EDUGO campus De Brug werkte een leerlijn uit die elke leerling helpt en concrete handvaten aanrijkt om de leerstof aan te pakken. Deze vertrekt vanuit elke unieke persoon. Iedereen heeft zijn persoonlijke intelligenties en daarop bouwen we verder. Op die manier dagen we iedereen uit. Maar ook als het eens wat moeilijker gaat, is de school sterk begaan.

In al onze klassen wordt tweewekelijks binnen het lesuur sociale activiteiten aandacht besteed aan het leren leren: zich leren organiseren, het plannen van de lessen en taken, het aanbrengen van een studiemethode. Zowel in het eerste als in het tweede jaar nemen alle vakleraren de taak ter harte om de verschillende stappen in het leerproces van hun vak te duiden.

De andere week krijgen de leerlingen in de les ICT vaardigheden aangeleerd die overal toepasbaar zijn. Het is belangrijk dat onze leerlingen de basisvaardigheden van de informatica onder de knie hebben.

Wij beogen voor elke leerling optimale ontplooiingskansen, met een grote zorgbreedte en een degelijk uitgebouwde leerbegeleiding. Ook de sterke leerlingen worden bij ons uitgedaagd. Door gedifferentieerd te werken, door te werken met niveaugroepen, door de vele activerende werkvormen, het coöperatief leren en het begeleid zelfstandig leren.

Door als school te kiezen voor vakniveaugroepen spreken we iedereen aan. In de algemene vorming worden de klassen voor Frans en wiskunde ingedeeld in drie vakniveaugroepen. In het tweede jaar technische vorming worden de leerlingen in twee vakniveaugroepen ingedeeld voor wiskunde. Deze didactische werkvorm wil sterkere leerlingen uitdagen en minder sterke leerlingen extra begeleiden.

Wie sterk is in Frans of wiskunde kan een extra uitdaging aan. De extra oefeningen en leerstof spreken die leerlingen aan die een honger hebben naar meer. Voor wie het wat moeilijk heeft met deze vakken, is er die vakniveaugroep die aandacht heeft voor de basis. De basisleerstof wordt er nog eens extra uitgelegd zodat je mee bent met het aangebrachte.

Het leren omgaan met anderen

Onze eerstegraadsschool is een spiegel van de maatschappij. Verschillen tussen jongeren zijn altijd aanwezig, verscheidenheid maakt een groep rijker. En dit wenden we positief aan door ons didactisch handelen hierop af te stemmen: ontmoetingsdagen, pestactieplan, excursies voor de algemene vakken, sportdagen, het uur sociale activiteiten, verkiezing van de leerlingenraad en de werking, de EDUGO Sports challenger, SVS-sport, bezinningen, middagactiviteiten …

Daarenboven is er het tweejaarlijks theaterproject waar iedere leerling kan aan deelnemen, de kampen in Oostenrijk en Luxemburg, …

Maar ook de klasoverstijgende initiatieven zoals het project van de leerlingen van het eerste jaar klassieke vorming die met de hulp van de leerlingen van 1B het paard van Troje in de klas brachten of via de mythe van Europa Taurus tastbaar verwerkten, zijn prachtige momenten waarbij door samenwerkend leren en afwisselende werkvormen de kwaliteiten van onze leerlingen in de verf zetten.

In het lesuur sociale activiteiten leren onze leerlingen respectvol met elkaar om te gaan, samenwerken, ‘neen’ zeggen tegen pesten, samen een leerlingenraad verkiezen, …

In het kiezen

Wij helpen je positief te kiezen. Met aandacht voor je capaciteiten en sterktes.

Het werken met vakniveaugroepen heeft als grote voordeel dat we elke leerling duidelijker kunnen begeleiden in zijn of haar leerproces. Hierdoor krijgt iedereen optimale kansen om vorderingen te maken. De evolutie van elke leerling kan zeer goed gevolgd worden en de oriëntering op het einde van het schooljaar tekent zich duidelijker af.

De vakniveaugroepen helpen je om naar de tweede graad toe eerder een richting te kiezen met wiskunde, waar je goed in bent, of een richting met talen, omdat je sterktes daar vooral liggen.

Door te werken met kleine groepen binnen het vak wetenschappelijk werk word je beter gevolgd, uitgedaagd en leer je ontdekken of wetenschappen studeren iets voor jou is.
Je ziet, zo kunnen we je beter begeleiden en kan je een gerichte keuze maken naar de tweede graad toe.

Als je in het eerste leerjaar A kiest voor technische vorming dan proef je tijdens de vier lesuren technische activiteiten van:

  • mechanica/elektriciteit
  • hout
  • sociale en technische vorming met o.a. koken
  • grafische communicatie en media
  • en enkele lessen handel

Zo kan je een gefundeerde keuze maken naar het tweede jaar toe. In het tweede jaar kies je dan een optie. De definitieve keuze maak je na dat tweede jaar.

Een degelijke studiekeuzebegeleiding met bezoek aan de vervolg-richtingen in de bovenbouw helpt je een gemotiveerde keuze te maken naar de tweede graad toe. De leerkrachten helpen je zo een goede keuze te maken met een grote kans op slagen.

Dit alles mondt uit in een groot welbevinden!

Het welbevinden op onze school is heel groot. Bij de bevraging omtrent het ‘zich goed voelen’ op onze school, afgenomen door de doorlichting, scoorde onze school heel wat sterker dan het gemiddelde van Vlaanderen.

Onze leerlingen houden van hun school en voelen zich hier goed, gewaardeerd en aangesproken. Zij komen graag naar school omdat ze De Brug een school vinden waar heel veel aandacht is voor de overgang van de lagere naar de middelbare school.

EDUGO campus De Brug is een school waar leerkrachten de leerstof op een actieve wijze brengen, waar er onder de middag en na de lesuren heel veel sport en spel te beleven valt. Waar veel leerlingen zich kunnen engageren in de vele werkgroepen. We noemen er enkele: verkeer, leerlingenraad 1 en 2, milieuzorg op school (afval, groen, energie), theater, nocturne, sport op woensdagnamiddag, start-to-run, musiceren, …

En ook in de vakantie loopt dit door: de kampen in de paasvakantie en de grote vakantie zitten in een mum van tijd vol. Momenten waaraan onze leerlingen en leerkrachten heel veel deugd beleven.

Onderzoek naar welbevinden in het 1e en 2e jaar

De resultaten van onze bevraging geven duidelijk aan hoe onze school ervaren wordt door onze ouders en toont waarin we sterk zijn.

Lees hieronder ook enkele getuigenissen van ouders en leerlingen:

Ouders getuigen ... Een (oud-) leerling getuigt ...
Hij vertrekt iedere morgen opgewekt naar school. Ik voel me er thuis.
De lat ligt hoog voor elk talent. Ik deed er veel kennis op en kreeg vaardigheden onder de knie.
Mijn kind is gegroeid in leeraanpak:
van permanent leren, via leren leren,
naar proefwerken.
Ik heb met trucjes geleerd om te leren.
Ze dragen zorg voor iedereen. Pesten is taboe!
Het goede hebben ze ook gezien. Hartverwarmend is dat ik veel complimentjes krijg.
Van zodra ik de school binnenkom,
ervaar ik de hartelijkheid.
Ze hebben me niet in de kou laten staan toen ik het even moeilijk had.
De school heeft een visie en eigentijdse krachtlijnen. Tijdens ontmoetingsmomenten staan we stil bij belangrijke levenservaringen.
Ze sturen continu hun onderwijs bij!
Subliem!
Ik zit dagelijks in een lokaal met: computer, beamer, internet... Cool!
De school helpt groeien. Ik weet precies wat ik na het tweede jaar zal kiezen.
Er is nog discipline! De leefregels op school zijn herkenbaar voor ons.
Een veilig en geborgen klimaat. Op de speelplaats wordt er nog echt gespeeld. Er is voldoende toezicht.
Een groene school met een ruime blik op de wereld. Mijn ogen zijn opengegaan voor die grote wereld.
Sport binnen en buiten de schooluren. We kunnen te voet naar ‘t zwembad.
Er komt een nieuwe topsporthal.
Ze zijn goed voorbereid op de bovenbouw. Ik heb al veel bijgeleerd op twee jaar.
Je kan kiezen volgens aanleg, belangstelling, niveau, mogelijkheden, interesse… Als mijn interesse ergens anders ligt, hoef ik niet van school te veranderen.
De school bruist van energie.
Er is ruimte voor cultuur en creativiteit.
Aarzel niet langer en ontdek al onze activiteiten
Net dat ietsje meer… MIJN school is meer…

Terug naar boven

Contacteer De Brug

Eksaardserijweg 24
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 13
Fax: 09 255 91 23

info.brug@edugo.be