Secundair onderwijs • Eerstegraadsschool

Waarom De Brug?

Onze school staat sterk in het begeleiden van elke leerling op heel veel domeinen. Zich goed voelen op school is van cruciaal belang. De uitbouw van een goede leerlingbegeleiding is een prioriteit voor onze school. Bij ons is een leerling geen nummer. Iedereen kent iedereen.

Het leren

EDUGO campus De Brug werkte een leerlijn uit die elke leerling helpt en concrete handvaten aanreikt om de leerstof aan te pakken. Deze vertrekt vanuit elke unieke persoon. De beginsituatie van elke leerling wordt grondig bekeken. Iedereen heeft zijn persoonlijke intelligenties en daarop bouwen we verder. Op die manier dagen we iedereen uit. Ook als het eens wat moeilijker gaat, is de school sterk begaan.

Zowel in het eerste als in het tweede jaar nemen alle vakleraren de taak ter harte om de verschillende stappen in het leerproces van hun vak te duiden. Leren leren is een belangrijk aandachtspunt in alle vakken. We helpen de leerlingen met wetenschappelijk onderbouwde leertips, leren hen hoe ze een degelijke planning kunnen maken, hoe structuur houvast biedt bij de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. Voor wie extra ondersteuning wenst zijn er de leercoaches.

Via verschillende didactische werkvormen dagen wij onze leerlingen uit en zetten we sterk in op differentiëren. Binnen ieder vak van de basisvorming en binnen de basisopties worden leerlingen door verdiepingsdoelen uitgedaagd op hun beheersniveau.

Wij kiezen ook bewust voor kleine of halve klasgroepen in vakken als STEM-technieken, techniek, eerste en tweede leerjaar B, ...

Wie een uitdaging vraagt wordt ook niet vergeten! Door sommige klassen voor vakken als Frans en wiskunde in niveaugroepen in te delen, willen we niet alleen de leerlingen die moeite hebben met het vak de basisleerstof extra uitleggen maar daarnaast ook de sterkere leerlingen uitdagen om zich nog meer te meten in deze vakken.

Voor hoogbegaafde leerlingen is er de kans om een project te volgen. Op die manier worden zij geprikkeld om grenzen te verleggen.

Het leren omgaan met anderen

Onze eerstegraadsschool is een spiegel van de maatschappij. Verschillen tussen jongeren zijn altijd aanwezig, verscheidenheid maakt een groep rijker. En dit wenden we positief aan door ons didactisch handelen hierop af te stemmen: ontmoetingsdagen, projecten, excursies voor de algemene vakken, excursies voor de basisopties, sportdagen, verkiezing en de werking van de leerlingenraad, de EDUGO Sports Challenger, SVS-sport, Sportacus, bezoek theatervoorstelling …

Daarenboven is er het tweejaarlijks theaterproject waar iedere leerling kan aan deelnemen, de kampen in Luxemburg en Italië, …

Maar ook de klasoverstijgende initiatieven zoals het project van de leerlingen van het eerste jaar klassieke vorming die met de hulp van de leerlingen van 1B de Trojaanse oorlog tot leven brachten brachten, zijn kansen waarbij door samenwerkend leren en afwisselende werkvormen de kwaliteiten van onze leerlingen extra tot hun recht komen.

In het kiezen

Wij helpen leerlingen positief te kiezen. Met aandacht voor hun capaciteiten en sterktes.

Het werken met vakniveaugroepen of kleine groepen (in bepaalde vakken) heeft als grote voordeel dat we elke leerling duidelijker kunnen begeleiden in zijn of haar leerproces. Hierdoor krijgt iedereen optimale kansen om vorderingen te maken. De evolutie van elke leerling kan zeer goed gevolgd worden en de oriëntering op het einde van het schooljaar tekent zich duidelijker af.

Een degelijke studiekeuzebegeleiding met bezoek aan de vervolgrichtingen in onze eigen school (van 1 naar 2) en de bovenbouw (van 2 naar 3) helpt hen een gemotiveerde keuze te maken.

Dit alles mondt uit in een groot welbevinden!

Het welbevinden op onze school is heel groot. Bij de bevraging omtrent het ‘zich goed voelen’ op onze school, scoorde onze school heel wat sterker dan het gemiddelde van Vlaanderen.

Onze leerlingen houden van hun school en voelen zich hier goed, gewaardeerd en aangesproken. Zij komen graag naar school omdat ze De Brug een school vinden waar heel veel aandacht is voor de overgang van de lagere naar de middelbare school.

EDUGO campus De Brug is een school waar leerkrachten de leerstof op een actieve wijze brengen, waar er onder de middag en na de lesuren heel veel sport en spel te beleven valt. Waar veel leerlingen zich kunnen engageren in de vele werkgroepen. We noemen er enkele: verkeer, leerlingenraad 1 en 2, duurzaamheid, theater, sport op woensdagnamiddag, musiceren, …

En ook in de vakantie loopt dit door: de kampen in de paasvakantie zitten in een mum van tijd vol. Momenten waaraan onze leerlingen en leerkrachten heel veel deugd beleven.

Lees hieronder enkele getuigenissen van ouders en leerlingen:

Ouders getuigen ... Een (oud-) leerling getuigt ...
Hij vertrekt iedere morgen opgewekt naar school! Ik voel me er thuis.
De lat ligt hoog voor. Ik deed er veel kennis op!
Mijn kind is gegroeid in het leren: de tips zijn
heel bruikbaar.
Ik heb met trucjes geleerd om te leren.
Ze dragen zorg voor iedereen. Pesten wordt onmiddellijk aangepakt.
Het goede hebben ze ook gezien. Ik krijg veel complimentjes.
Van zodra ik de school binnenkom,
ervaar ik de hartelijkheid.
Ze hebben me niet in de kou laten staan toen ik het even moeilijk had.
De school heeft een visie en eigentijdse krachtlijnen. Tijdens ontmoetingsmomenten staan we stil bij dingen die wij belangrijk vinden.
Ze sturen continu hun onderwijs bij!
Subliem!

Ik kan thuis en in de lessen gebruik maken van mijn persoonlijke chromebook.

De school helpt groeien. Ik weet precies wat ik na het tweede jaar zal kiezen.
Er is nog discipline! De regels op school zijn duidelijk voor ons.
Een veilig en geborgen klimaat. Op de speelplaats mag ik nog echt spelen. Er is voldoende toezicht.
Een groene school met een ruime blik op de wereld. Mijn ogen zijn opengegaan voor die grote wereld.
Sport binnen en buiten de schooluren. We hebben een mooie topsporthal.
Ze zijn goed voorbereid op de bovenbouw. Ik heb al veel bijgeleerd op twee jaar.
Je kan kiezen volgens aanleg, belangstelling, niveau, mogelijkheden, interesse… Als mijn interesse ergens anders ligt, moet ik niet van school veranderen.
De school bruist van energie.
Er is ruimte voor cultuur en creativiteit.
Als ik persoonlijke problemen heb kan ik altijd wel bij iemand terecht.

Terug naar boven

Contacteer De Brug

Simone Duboisstraat 15
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 13
Fax: 09 255 91 23

info.brug@edugo.be