Secundair onderwijs • Eerstegraadsschool

Leerlingenraad

Wat doet onze leerlingenraad?

De leerlingenraad is dé plek voor onze leerlingen om nieuwe ideeën, vragen en problemen i.v.m. onze authentieke eerstegraadsschool duidelijk te maken.

Minstens tweemaal per trimester krijgen ze de kans om te debatteren over wat wel of niet goed gaat op school.

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, zodat iedereen op school op de hoogte gehouden wordt.

Op school werken 2 leerlingenraden: één met de klasverantwoordelijken uit het eerste jaar, één met die uit het tweede jaar.

  • In het eerste jaar worden de klasverantwoordelijken door de klassenleraars aangeduid.
  • In het tweede jaar worden ze democratisch, via het project burgerzin, verkozen. Er wordt telkens een voorzitter aangeduid.

Enkele ideeën/realisaties van de leerlingenraad:

  • Extra zitbanken op de speelplaats
  • Sinterklaasgeschenken
  • Broodjes: meer variatie
  • Muziek op de speelplaats
  • Soep tijdens de wintermaanden
  • Warme chocomelk voor kerstproefwerken

Contacteer De Brug

Simone Duboisstraat 15
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 13
Fax: 09 255 91 23

info.brug@edugo.be