Secundair onderwijs • Eerstegraadsschool

Samen naar een duurzaam leesbeleid

Er zijn verschillende redenen voor onze school om voor een leesbeleid te kiezen. De dagelijkse lespraktijk en de vele wetenschappelijke onderzoeken (PISA, PIRLS, instaptoetsen begrijpend lezen…) tonen aan dat de kwaliteit van het lezen drastisch achteruitgaat. Jammer, want lezen doen we dagelijks en overal.

We hielden vorig schooljaar, tijdens de openschooldag, een leesenquête en hebben vastgesteld dat 97% vindt dat we lezen moeten verbeteren en promoten. 73,9% geeft aan dat er in de basisschool (voor)gelezen werd.

Leesplezier valt dan altijd als uitkomst. We hebben met onze school een duidelijke visie en inderdaad: leesplezier wordt onze ‘fil rouge’. We willen boeken en leesplezier integreren in onze schoolwerking en dat ook tonen aan de buitenwereld. We willen niet dat onze leerlingen enkel lezen, omdat ze ‘moeten’. Lezen ervaren als ‘een plezier’. Daarbij is leesmotivatie enorm belangrijk. Wij willen een leesvriendelijk klimaat creëren voor én met onze leerlingen en collega’s.

Tijdens de personeelsvergadering van 19 november 2019 stelden de leescoaches Julie Rottier en Johan De Brauwer het leesverhaal voor. Prof. Hilde Van Keer gaf een wetenschappelijke inleiding. Ondertussen werd ook een visietekst uitgewerkt.

Voortaan zetten we sterk in op nieuwe leesinitiatieven. De school investeert o.a. in nieuwe boeken. De schoolbibliotheek werd gepimpt. Eind januari 2020 kwamen er in elke klas boekenplankjes. 1B en BVL kunnen vanaf januari 2020, tijdens studiemomenten, boekjes op niveau lezen. Op de boekensite.gent vinden we reeds leuke filmpjes van onze leerlingen waarin boeken gepresenteerd worden. Luistercd’s ‘Reinaert de Vos’ en ‘Odysseus’ kunnen beluisterd worden in de computerklassen.

In schooljaar 19-20 namen verschillende leerlingen deel aan De Kleine Cervantes-wedstrijd.

Zien lezen doet lezen. Daarom lieten de leerkrachten zich vereeuwigen met hun favoriete boek of op hun favoriete leesplek. Deze foto's hangen nu in de centrale traphal van de school.

Boeken etaleren en foto's van lezende leerkrachten ophangen is echter niet voldoende. Er moet concreet iets mee gebeuren. Immers, lezen is voor de geest wat bewegen is voor het lichaam. (citaat van Brits essayist Richard Steele)

Daarom zorgen we voor toepassingsmomenten in de klaspraktijk en bieden we divers leesmateriaal aan. Leesstrategieën worden ingeoefend in de taallessen. Ook buiten de taallessen willen wij het gebruik van deze strategieën aanmoedigen. Een goede leesvaardigheid is belangrijk binnen alle vakken.

Uiteindelijk willen we dat ons leesbeleid breed gedragen wordt. Dat betekent dat we naast onze leerlingen en leerkrachten ook de ouders en de centrale bib Oostakker willen meenemen in ons leesverhaal. Een ambitieus plan voor de toekomst!

Julie Rottier en Johan De Brauwer, leescoaches

Contacteer De Brug

Simone Duboisstraat 15
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 13
Fax: 09 255 91 23

info.brug@edugo.be