Secundair onderwijs • Eerstegraadsschool

Ouderraad

De ouderraad werkt constructief mee aan de verbetering van de opvoeding van onze leerlingen. Ze ondersteunt allerlei initiatieven op de school.

Zij organiseert vergaderingen en activiteiten voor de ouders van de leerlingen.

Een vraag of opmerking die u graag besproken ziet tijdens de ouderraadvergadering?

Mail dan naar ouderraad.brug@edugo.be

Proeven van de sfeer?

Deel uitmaken van de ouderraad in onze school is deel uitmaken van een zeer hechte groep gemotiveerde ouders. Een getuigenis van een ouder die na 4 jaar afscheid neemt van deze groep geeft de fijne sfeer perfect weer...:

“ Ongelooflijk hoe goed ik me gevoeld heb in de Ouderraad “ De Brug “.
Vanaf het eerste moment voelde ik me welkom, voelde ik me thuis, precies alsof ik hier al jaren over de vloer kwam.
Héél spontaan, héél gewoon, héél gezellig vond ik het daar.
“ Het gewone “ was, is en blijft zo bijzonder voor me.
Ik kon altijd zijn wie ik was, zowel mijn ideetjes als ideetjes van de andere ouders werden steeds gelijkwaardig bevonden.
De voorzitter en directie waren ook zeer eenvoudige, gewone mensen, zeer bijzondere mensen voor me.
Iedereen was er altijd even belangrijk.
We waren een enorme hechte groep, precies één familie met tantes en nonkels…
Tijdens de eetfestijnen zorgden we ervoor dat we eerst samen konden werken, om achteraf samen met man, vrouw en kinderen te kunnen eten.
Niemand mocht of zou ontbreken.
Het was voor mij de allereerste keer dat ik in de Ouderraad was, op een andere school dan mijn school.
Voor het eerst eens niet als juf, maar als mama.
‘k Heb het geluk gehad om vier jaar in de Ouderraad te kunnen zijn.
Wel, het zijn vier onvergetelijke, super mooie jaren geweest.
Jaren die steeds hard in mijn hart zullen geschreven zijn, want iedereen van “De Brug“ ligt zeer nauw aan mijn hart.
‘k Wou het zo graag allemaal zelf nog eens zeggen op de laatste ouderraad, hoe leuk ik iedereen vond, hoe spontaan, hoe dankbaar ik iedereen ben. Maar aangezien ik maar met een krop bleef zitten, kon ik het niet.

Bedankt iedereen voor die eenvoudige, gewone, bijzondere jaren .

Mama L.

Contacteer De Brug

Simone Duboisstraat 15
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 13
Fax: 09 255 91 23

info.brug@edugo.be