Secundair onderwijs • Eerstegraadsschool

CLIL-onderwijs op EDUGO Campus De Brug.

Op onze school kan dit in:

1A Latijn voor het vak Beeld

1A Taal en STEM voor het vak Beeld

2A Latijn voor het vak Lichamelijke Opvoeding

2A (enkel de basisopties die voorbereiden op doorstroomrichtingen) voor het vak geschiedenis

Wat?

CLIL staat voor “Content and Language Integrated Learning”.

Hierbij worden bepaalde niet-taalvakken in een andere taal dan het Nederlands gegeven. Door een andere manier van lesgeven worden leerlingen geprikkeld om in een vreemde taal kennis te verwerven en te verwerken.

Waarom?

De snel veranderende maatschappij vraagt om onderwijs dat leerlingen voorbereidt op een nog ongekende toekomst. CLIL volgen in het secundair onderwijs, bereidt leerlingen beter voor op hun latere studietraject en vergroot de kansen op werkgelegenheid.

CLIL-onderwijs is de perfecte manier om de beheersing van de vreemde taal en vooral de spreekdurf van jongeren te versterken. Leerlingen ervaren plezier omdat ze zich op een ongedwongen manier in een andere taal kunnen verdiepen.

CLIL-onderwijs versterkt de leerwinst van leerlingen. Door de inhoud te krijgen in een andere taal, tonen de leerlingen meer aandacht en vastberadenheid om het vak ook in die vreemde taal te beheersen. Jongeren zijn immers nieuwsgierig naar vreemde talen en andere culturen. In een wereld waarin we meer en meer met elkaar verbonden zijn, is een basiskennis van een gemeenschappelijke taal een absolute verrijking.

Voordelen

Motivatie en plezier tijdens de lessen
Spreekdurf vergroot en woordenschat breidt uit

De concentratie verhoogt

Boost voor het zelfvertrouwen
Veilige omgeving om de taal onder de knie te krijgen (zonder evaluatiedruk!)
Betere talige vaardigheden in het Engels én in het Nederlands
Meer interculturele kennis en begrip
ALLE leerlingen hebben leerwinst

Het vak Beeld is ideaal om te starten met CLIL (eerste jaar):

Alle nieuwe taal wordt automatisch beeldend ondersteund
Net als het Engels, is de beeldtaal een universele taal
CLIL bevordert creatief denken

(Dus: een ‘match made in heaven!’)

Nadelen

Die zijn er niet!

FAQ

Wordt het Engels geëvalueerd?

Nee, de leerlingen krijgen wel per trimester een evolutierapport (zonder punten).

Wordt er alleen nog Engels gesproken tijdens de les?

Nee, het Engels wordt geleidelijk aan opgebouwd naargelang de groep. Leerlingen mogen steeds in het Nederlands antwoorden. Leerlingen zullen gecoacht worden in hun spreekdurf, maar ze beslissen zelf wanneer ze er klaar voor zijn.

Moet er voorkennis zijn van het Engels?

Nee, CLIL is niet enkel voor leerlingen die al sterk staan in de vreemde taal.

Aan de start van het schooljaar wordt het Engels op instapniveau gegeven. Er wordt dan nog vaak vertaald en de leerlingen mogen steeds in het Nederlands antwoorden. Doorheen het schooljaar zorgen activerende en vernieuwende werkvormen uit de CLIL-didactiek ervoor dat de leerlingen vaardiger worden en meer zelfvertrouwen krijgen in de taal.

Zal mijn kind dezelfde vakinhoud krijgen wanneer het kiest voor CLIL?

Jazeker, de doelen blijven hetzelfde. Door de extra dimensie die CLIL biedt, zijn we er echter van overtuigd dat de vakinhoud alleen maar rijker kan worden.

Kan elke leerkracht CLIL geven?

Nee. De leerkrachten die CLIL geven, hebben niet alleen een diploma voor hun eigen vak gehaald, maar ook het vereiste C1-diploma Engels. Bovendien volgden ze een Master Class CLIL Methodology om de finesse van de specifieke didactiek onder de knie te krijgen.

Kan mijn kind zich in de loop van het schooljaar bedenken?

Nee. Wie kiest voor CLIL, doet dat voor een volledig schooljaar. Daarna kan de leerling opnieuw een keuze maken voor het volgende schooljaar.

Mijn kind (of ikzelf) is bang dat het te moeilijk zal zijn. Is dat terecht?

Het belangrijkste doel blijft het vak zelf. Doordat de taal niet op punten staat, verlaagt die drempel. Leerlingen zullen door de leerkracht aangemoedigd worden om te blijven proberen. Leren is immers een proces van vallen en opstaan; en elke leerling is anders. In een CLIL-klas wordt iedereen gecoacht naargelang de persoonlijkheid, het niveau, etc.

Nog vragen? Stuur ze gerust door naar info.brug@edugo.be

Contacteer De Brug

Simone Duboisstraat 15
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 13
Fax: 09 255 91 23

info.brug@edugo.be