Secundair onderwijs • Authentieke eerstegraadsschool

Vanaf 1 september 2019 kunnen leerlingen vrijblijvend kiezen voor CLIL-onderwijs op EDUGO Campus De Brug.

Wat is het?

CLILstaat voor “Content and Language Integrated Learning”.

Hierbij worden bepaalde niet-taalvakken in een andere taal dan het Nederlands gegeven. Met activerende werkvormen worden leerlingen geprikkeld om in een vreemde taal kennis te verwerven en te verwerken.

Waarom?

CLIL-onderwijs versterkt de leerwinst van leerlingen. Door de inhoud te krijgen in een andere taal, tonen de leerlingen meer aandacht en vastberadenheid om het vak ook in die vreemde taal te beheersen. Jongeren zijn immers nieuwsgierig naar vreemde talen en andere culturen. CLIL is dus een uitdaging die het denkvermogen en de communicatieve vaardigheid van jongeren verder ontwikkelt.

CLIL-onderwijs is de perfecte manier om de beheersing van de vreemde taal en vooral de spreekdurf van jongeren te versterken. Het is ook een ideale voorbereiding op het hoger onderwijs, waar steeds vaker lessen in een andere taal worden gegeven.

Voor wie?

CLIL is niet enkel voor leerlingen die al sterk staan in de vreemde taal.

Aan de start van het schooljaar wordt de vreemde taal op instapniveau gegeven. Er wordt dan nog vaak vertaald en de leerlingen mogen steeds in het Nederlands antwoorden. Doorheen het schooljaar zorgen activerende en vernieuwende werkvormen uit de CLIL-didactiek ervoor dat de leerlingen vaardiger worden en meer zelfvertrouwen krijgen in de taal.

Wie voor CLIL kiest, doet dat voor een volledig schooljaar. Daarna kan de leerling opnieuw een keuze maken voor het volgende schooljaar.

CLIL op EDUGO Campus de Brug

Vanaf 1 september 2019kunnen leerlingen van het eerste jaarervoor kiezen om het vak Beeld(het vroegere ‘Plastische Opvoeding) te volgen in het Engels. Wie zich inschrijft, kan dus kiezen om Beeld in het Nederlands of in het Engels te volgen.

Vanaf 1 september 2020zullen leerlingen in het tweede jaarkunnen kiezen voor CLIL in andere vakken (Latijn, geschiedenis ofLichamelijke Opvoeding), afhankelijk van de richting die ze kiezen.

Vanaf 1 september 2021 wordt het aanbod ook doorgezet in de bovenbouw.

Onze CLIL-leerkrachten beschikken over een C-1 taalcertificaat en hebben zich bijgeschoold in de specifieke CLIL-didactiek.

Contacteer De Brug

Eksaardserijweg 24
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 13
Fax: 09 255 91 23

info.brug@edugo.be