Basisonderwijs • Kleuterschool

Directie, secretariaat en zorgleerkrachten

Directie: mevr. Christine Lafaut

0478 51 17 57

christine.lafaut@edugo.be

Secretariaat: mevr. Joke Van Acker en mevr. Els Coolsaet

09 259 02 92

info.lourdesmeerhout@edugo.be

Joke: aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
Els: aanwezig op dinsdag


v.l.n.r. zorgjuf Sofie S., zorgcoördinator juf Lot, zorgjuf Sofie V.

lot.charle@edugo.be

Beweging en ICT

Turnleerkrachten juf Julie en meester Jonas

ICT Miguel

Leerkrachten Meerhout

Peuter/eerste kleuter Meerhout juf Marjolein en juf Veerle

2de en 3de kleuterklas Meerhout juf Nathalie en juf Tine

Leerkrachten Lourdes

Juffen instapklas Lourdes juf Sarah en juf Clio

Juffen 1ste kleuterklas Lourdes juf Katrien, juf Sofie V .en juf Mireille

Juffen 2e en 3e kleuterklas Lourdes juf Sylvie, juf Kristel, juf Karolien, juf Leen

Kinderverzorging

juf Agnes en juf Hilde

Opvang

opvangjuffen Marleen, Daniella, Agnes, Marzena, Muriel, Hilde, Mieke en Yasmina

Ochtendopvang:
Juf Agnes - Juf Veronique (Lourdes)
Juf Muriël (Meerhout)

Woensdagnamiddagopvang:
Juf Agnes - Juf Marzena (Lourdes)
Juf Leticia (Meerhout)

Naschoolse opvang:
Juf Agnes - Juf Marzena (Lourdes)
Juf Leticia (Meerhout)

Middagtoezicht:
Juf Hilde - Juf Daniella - Juf Aysé - Juf Marzena - Juf Marleen - Juf Kinga - Juf Agnes (Lourdes)
Juf Mieke - Juf Leticia (Meerhout)

Onderhoud:
Juf Kinga (Lourdes)
Juf Leticia (Meerhout)

Contacteer Lourdes

Groenstraat 31
9041 Oostakker

Tel: 09 259 02 92
Fax: 09 259 09 32

info.lourdesmeerhout@edugo.be


Contacteer Meerhout

Meerhoutstraat 51
9041 Oostakker

Tel: 09 251 22 47
Fax: 09 259 09 32

info.lourdesmeerhout@edugo.be