Basisonderwijs • Kleuterschool

Waar staat de Vriendenkring voor?

De Vriendenkring van de Edugo kleuterschool Lourdes bestaat uit mama's en papa's van kleutertjes van deze school die zin hebben om meer betrokken te zijn in de festiviteiten op school en daarbij een helpende hand willen verlenen.

Iedereen die zich geroepen voelt, kan zich erbij aansluiten!

Wat doen we concreet?

We zetten ons vooral in om de leerkrachten en de directie te helpen bij de organisatie van de verschillende activiteiten gedurende een schooljaar:

 • het grootouderfeest
 • de sneukeltocht
 • de lichtmisviering en de lichtjestocht
 • schoolfeest
 • en veel meer...

Deze activiteiten vergen natuurlijk wat voorbereiding en daarom komen we een vijftal keren per schooljaar samen in de leraarskamer van de school. Er hangt steeds een heel losse, gezellige sfeer waar ieder zijn creativiteit kan laten gelden. De directrice zorgt ook altijd voor de nodige natjes en droogjes.

Wat mag je verwachten als lid?

 • Leuke bijeenkomsten met ouders van kindjes die of in een andere klas of in dezelfde klas van jouw dochter/zoon zitten.
 • Mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen, de school beter te leren kennen, deel uitmaken van de activiteiten, jouw kindje in een schoolomgeving te zien functioneren en spelen.
 • En vooral een eigen inbreng te leveren in de organisatie van de verschillende activiteiten.

Nog vragen?

Wij zijn er om jou meer informatie te geven. Je kunt terecht bij :

 • Christine Lafaut, directeur van de school
 • Karel Vanhoutte & Stijn Aendenboom, voorzitters Vriendenkring
 • Juf Katrien De Smet, afgevaardigde leerkracht

of via vriendenkringlourdes@outlook.com

Contacteer Lourdes

Groenstraat 31
9041 Oostakker

Tel: 09 259 02 92
Fax: 09 259 09 32

info.lourdesmeerhout@edugo.be


Contacteer Meerhout

Meerhoutstraat 51
9041 Oostakker

Tel: 09 251 22 47
Fax: 09 259 09 32

info.lourdesmeerhout@edugo.be