Secundair onderwijs • 2e en 3e graad finaliteiten D, D/A, A

Opvoedingsproject

Ontwikkeling

Het werd de basis van een onderwijscomplex in Oostakker waar de vakschool stapsgewijze evolueerde naar een volwaardige technische school in de nijverheidssector.

Onder de factoren die een duidelijke invloed gehad hebben op de profilering van de technische school vermelden we:

 • de evoluerende wetgeving op de organisatie van het secundair onderwijs
 • de specifieke aard van het technisch en beroepsonderwijs
 • de vernieuwing van het beroepsonderwijs
 • de geografische ligging in het Gentse havengebied
 • de degelijke uitrusting
 • de hoge onderwijsbekwaamheid van de leerkrachten
 • de gerenommeerde waarde van de kennis van de oud-leerlingen

Doelstellingen

Met de ons (beperkte) toegewezen financiële middelen pogen we toch elke nodige vernieuwing in onze uitrusting te realiseren, met absolute voorrang voor het aanleren van de basistechnologie in de tweede graad en uitdieping ervan in de derde graad. Dat is het fundament voor technisch geschoolden die na hun opleiding naar de werksituatie overstappen, maar ook voor diegenen die verder studeren.

Aandacht voor techniek en haar evolutie trachten we dagelijks mee te geven in de technische vakken en de praktijkvakken. De band met de industrie is een rode draad in de uitvoering van ons beleid, o.m. via stages voor de leerlingen, contractonderwijs, e.a.

 • In onze school vormen alle leerlingen, ouders, leerkrachten, opvoeders, administratief personeel en onderhoudspersoneel samen met alle leden van het middenkader en het directieteam één grote leefgemeenschap.
 • Op de campus GLORIEUX willen we als technisch instituut fundamenteel geen onderscheid maken tussen TSO en BSO. Elke leerling behoort tot de grote groep jongeren die in onze school 'samen-leven'. Met z'n allen bouwen we aan een school waarin iedereen zich geborgen mag weten. De structuur van de school met zijn verschillende afdelingen garandeert de leerlingen dat zij geen nummer zijn.
 • Even belangrijk als techniek en praktijk achten we de persoonlijkheidsvorming en sociale vaardigheden. Het grote pakket algemene vakken staat in het technisch onderwijs, zowel in het TSO als BSO, borg voor het algemeen vormende, leder vak achten we dan ook even belangrijk en we hopen de aandacht, de interesse en de betrokkenheid van de leerlingen op te wekken of aan te wakkeren voor cultuur, maatschappij, esthetica, redeneren, duiden en creatief denken.
 • EDUGO campus GLORIEUX technisch instituut wil een school zijn voor leerlingen waar beter onderwijs dé norm is (niet méér leerlingen), waar kwaliteit ingebouwd wordt voor alle leerlingen, waar vorming en opleiding ook aandacht vragen voor de kwaliteit van het leven. Vanuit deze visie de leerlingen verantwoord leren kiezen, beslissen en handelen om zo door hun opleiding bekwaam te worden tot een actieve participatie aan het huidige en toekomstige maatschappelijk gebeuren.
 • Voor al deze opdrachten willen we creatief zijn, in alles willen we milieubewust handelen, en met het totaal opvoedingsproject willen we als ontmoetingsplaats voor jongeren toonbeeld zijn en blijven.

Contacteer Glorieux

Sint-Jozefstraat 7
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 15

info@glorieux.edugo.be