EDUGO Secundair onderwijs De Toren Studieaanbod Humane wetenschappen (HWE)
Secundair onderwijs • 2e en 3e graad doorstroomfinaliteit (ASO)

Terug naar het overzicht

3e graad / 6de jaar / ASO

Humane wetenschappen (HWE)

Voor wie?

Humane Wetenschappen is het verlengde van de gelijknamige studierichting in de tweede graad.

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met wetenschappelijke benaderingen van mens en maatschappij. Je baseert je op wetenschappelijke inzichten uit de psychologie, sociologie, criminologie, antropologie, filosofie, recht, … Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren. Aandacht voor onderzoekscompetentie is hierbij een must. Je wordt communicatief en sociaal vaardig, wat belangrijk is bij het uitwerken van projecten. Zo organiseer je in de derde graad een gezond ontbijt, engageer je je op de Dag van de Armoede en op het spaghettifestijn. Kers op de taart is een uitwisselingsproject in het buitenland.

Ook als je uit andere studierichtingen komt kan je nog instappen. Je moet dan wel bereid zijn een extra inspanning te leveren om de typische onderzoeksmethoden en vaardigheden aan te leren.

Voorstelling lespakket

In de derde graad staan naast gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen ook het seminarie gedragswetenschappen en esthetica centraal.

Binnen het vak cultuurwetenschappen bestudeer je culturele verschijnselen als uitdrukking van mens en maatschappij. Je bestudeert culturele fenomenen in de eigen cultuur maar leert ook kijken naar het verleden en naar andere hedendaagse samenlevingen. Je leert dat media in tal van opzichten een belangrijke maatschappelijke betekenis hebben. Je verdiept een aantal maatschappelijke velden (het sociale veld met focus op armoede, het economische, politieke en juridische veld) en besteedt aandacht aan kunst. Verder denk je ook na over mens, wereld, God en over het denken zelf. Zo begeef je je op het terrein van ethiek en filosofie.

Binnen het vak gedragswetenschappen staat de mens centraal. In het vijfde jaar ligt de klemtoon op eigenheid. Je leert dan hoe elke persoon zichzelf wordt in zijn zoektocht naar identiteit. Hierbij verwerf je inzichten in factoren die de ontwikkeling van de persoonlijkheid kunnen bevorderen maar evenzeer kunnen verstoren. Anderzijds staat binnen dit vak de mens in interactie met zijn omgeving centraal. In het zesde jaar zal de klemtoon liggen op diversiteit. Je verwerft inzichten in hoe samenleven met verschillen bevorderend kan zijn maar evenzeer kan leiden tot conflicten.

Wat na Humane wetenschappen?

De uitwegen na deze studierichting zijn zeer ruim. Let wel, verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen is niet evident gezien het aantal uur wiskunde en wetenschappen in deze richting, maar afhankelijk van je inzet en capaciteiten, daarom niet onmogelijk.

De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de sociale richtingen van het hoger onderwijs.

Professionele Bachelors

Voor de hand liggende keuzes zijn: toegepaste psychologie, sociaal werk, communicatiemanagement, ergotherapie, gezinswetenschappen, onderwijs, journalistiek, logopedie, orthopedagogie, pedagogiek van het jonge kind, verpleegkunde, vroedkunde, …

Academische Bachelors

Voor de hand liggende keuzes zijn: pedagogische wetenschappen,  psychologie,  sociologie,  criminologische wetenschappen, agogische wetenschappen, communicatiewetenschappen, kunstwetenschappen, moraalwetenschappen, muziek, onderwijskunde, filosofie, politieke wetenschappen, rechten, sociaal-economische wetenschappen, wijsbegeerte, …

Meer info over deze richting en de vervolgopleidingen in hoger onderwijs zijn te vinden op www.onderwijskiezer.be.

Lessentabel

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina:Contacteer De Toren

Sint-Jozefstraat 10
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 14

info@toren.edugo.be