Secundair onderwijs • 2e en 3e graad ASO

Terug naar het overzicht

2e graad / 3de jaar / Sport / Finaliteit doorstroom / ASO

Sportwetenschappen

Profiel

Sportwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Daarnaast legt ze de focus op het streven naar motorische basisvaardigheden, tactische en technische competenties op gevorderd niveau in verschillende sportdomeinen. De relatie tussen wetenschappen en sport staat centraal.

Voorstelling lespakket

  • Cesuurdoelen voor biologie: belang micro-organismen
  • Cesuurdelen voor chemie: reactietypen, IUPAC-naamgeving, verband structuur en eigenschappen van stoffen
  • Cesuurdoelen voor fysica
  • Cesuurdoelen voor bewegingswetenschappen: Inzicht in verantwoord bewegen, integratie van wetenschappelijke achtergronden, veiligheid en blessurepreventie
  • Onderzoeks- en labovaardigheden
  • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis, Wiskunde

Artistieke vorming

In het vak artistieke vorming wordt gewerkt aan de doelstellingen AV uit het leerplan MEAV (Maatschappelijke, economische en artistieke vorming). Daarnaast is er ook ruimte om creatief aan de slag te gaan.

Mens & samenleving

Het vak Mens & samenleveing behandelt de doelen rond maatschappelijke en economische vormig uit het leerplan MEAV. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan maatschappelijke thema's.

Digitale vaardigheden

Het doel van dit vak is het vormen van leerlingen die op een zelfstandige manier hun weg vinden in de steeds uitgebreidere digitale wereld en de geleerde vaardigheden kunnen transfereren naar nieuwe digitale toepassingen en systemen. In dit extra lesuur ICT worden basisvaardigheden aangeleerd die nadien toegepast worden in de verschillende vakken.

Wat na deze studierichting?

De logische vervolgrichting is Sportwetenschappen in de derde graad.

Lessentabel

Leerjaar 3de jaar 4de jaar
Algemeen    
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Artistieke vorming (1) 1 -
Digitale vaardigheden (2) 1 -
Mens & samenleving (1) - 1
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Wiskunde 4 4
Specifiek    
Sport 4 5+1 (2)
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Totaal 32 32

(1) Deze vakken maken deel uit van het vak MEAV.
(2) Deze vakken/lesuren zijn een eigen invulling van de school (complementair gedeelte).

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina:Contacteer De Toren

Sint-Jozefstraat 10
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 14

info.toren@edugo.be