Secundair onderwijs • 2e en 3e graad ASO

Terug naar het overzicht

2e graad / 3de jaar / Taal en cultuur / Finaliteit doorstroom / ASO

Latijn

Voor wie?

Latijn is een sterk theoretische studierichting die voorbereidt op een verdere studie in het hoger onderwijs of aan de universiteit (D-finaliteit of doorstroomfinaliteit). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen die voor deze richting kiezen, verdiepen zich graag in het taalsysteem van het Latijn. Via het lezen van teksten verwerven ze een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. Ze scherpen hierdoor niet alleen hun taalgevoel en leesvaardigheid aan, maar leren ook probleemoplossend te denken en een kritische vergelijking te trekken tussen de oudheid en de maatschappij van vandaag.

Voorstelling lespakket

  • Cesuurdoelen voor Latijn
  • Cesuurdoelen voor Wiskunde
  • Verdiepte basisvorming: Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis, Chemie, Fysica

Latijn

In de lessen Latijn maak je grondig kennis met de taal, literatuur en cultuur van een eeuwenoude beschaving die aan de basis ligt van onze Westerse maatschappij. Je analyseert en bestudeert dus niet alleen teksten, maar je komt ook in aanraking met filosofie, recht, welsprekendheid, kunst, mythologie en zoveel meer. Je wordt uitgedaagd om kritisch na te denken over maatschappelijke, politieke en filosofische problemen die ons ook vandaag nog bezig houden.

Artistieke vorming

In het vak artistieke vorming wordt gewerkt aan de doelstellingen AV uit het leerplan MEAV (Maatschappelijke, economische en artistieke vorming). Daarnaast is er ook ruimte om creatief aan de slag te gaan.

Mens & samenleving

Het vak Mens & samenleveing behandelt de doelen rond maatschappelijke en economische vormig uit het leerplan MEAV. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan maatschappelijke thema's.

Digitale vaardigheden

Het doel van dit vak is het vormen van leerlingen die op een zelfstandige manier hun weg vinden in de steeds uitgebreidere digitale wereld en de geleerde vaardigheden kunnen transfereren naar nieuwe digitale toepassingen en systemen. In dit extra lesuur ICT worden basisvaardigheden aangeleerd die nadien toegepast worden in de verschillende vakken.

Taallabo

In dit vak gaan we creatief om met taal en scherpen we de taalgevoeligheid en taalvaardigheid van de leerlingen aan. We gaan aan de slag met creatief schrijven, improvisatie, stemcoaching, poëzie, speechen, ...

Wat na deze studierichting?

In de derde graad dringt zich een keuze op. Wie Latijn gevolgd heeft in de tweede graad, kan zich in de derde graad verdiepen in:

Lessentabel

Leerjaar 3de jaar 4de jaar
Algemeen    
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Geschiedenis 2 2
Artistieke vorming (1) 1 1
Digitale vaardigheden (2) 1 -
Mens & samenleving (1) - 1
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Specifiek    
Wiskunde 5 5
Latijn 5 5
Taallabo (2) 1 1
Totaal 32 32

(1) Deze vakken maken deel uit van het vak MEAV.
(2) Deze vakken/lesuren zijn een eigen invulling van de school (complementair gedeelte).

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina:Contacteer De Toren

Sint-Jozefstraat 10
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 14

info.toren@edugo.be