Secundair onderwijs • 2e en 3e graad doorstroomfinaliteit (ASO)

Terug naar het overzicht

2e graad / 4de jaar / ASO

Humane wetenschappen

Voor wie?

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met wetenschappelijke benaderingen van mens en maatschappij. Je baseert je op wetenschappelijke inzichten uit de psychologie, sociologie, criminologie, antropologie, filosofie, recht, … Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren. Aandacht voor onderzoekscompetentie is hierbij een must. Je wordt communicatief en sociaal vaardig, wat belangrijk is bij het uitwerken van projecten.

Voorstelling lespakket

In deze studierichting staan twee vakken centraal: gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen.

Cultuurwetenschappen: binnen dit vak bestudeer je culturele verschijnselen als uitdrukking van mens en maatschappij. Je bestudeert culturele fenomenen in de eigen cultuur maar leert ook kijken naar het verleden en naar andere hedendaagse samenlevingen. Je leert dat media in tal van opzichten een belangrijke maatschappelijke betekenis hebben. Je verdiept een aantal maatschappelijke velden (het sociale veld met focus op armoede, het economische, politieke en juridische veld) en besteedt aandacht aan kunst. Verder denk je ook na over mens, wereld, God en over het denken zelf. Zo begeef je je op het terrein van ethiek en filosofie

Gedragswetenschappen: binnen dit vak staat enerzijds de mens centraal (3de jaar). Je leert over de levensloop van de mens met focus op groei en ontwikkeling. Anderzijds staat  de mens in interactie met zijn omgeving centraal (4de jaar). Je aandacht gaat dan naar waarneming en interactie, gedrag, relaties en organisaties. Je leert ook enkele communicatieve vaardigheden aan.

Wat na de tweede graad?

De logische vervolgrichting is Humane wetenschappen in de derde graad.


Lessentabel

Algemeen 4de jaar
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
Duits 1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Informatica 1
Muzikale Opvoeding 1
Wiskunde 4
Specifiek  
Gedragswetenschappen 3
Cultuurwetenschappen 2
Totaal 32

 

Bekijk de lessentabel (PDF)

Deel deze pagina:Contacteer De Toren

Sint-Jozefstraat 10
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 14

info.toren@edugo.be