Basisonderwijs • Lagere school

Welke school willen we zijn?

Een eigentijdse katholieke, christelijk geïnspireerde en sociaal geëngageerde school

  • Christelijke waarden staan centraal.
  • De figuur van Jezus van Nazareth is ons richtend voorbeeld.
  • Ook andere voorbeeldfiguren krijgen aandacht : zo zeker de stichters van onze twee samengesmolten scholen, nl kan P.J Triest en St. Modest Glorieux doen ons beiden nadrukkelijk kiezen voor “de zwaksten eerst”.

Een school waar elk kind zich goed voelt, waar elk kind de moeite waard is.

Onze school wil een veilige, vertrouwde aangename leef- en leeromgeving zijn waar kinderen op een ontspannen wijze graag inspanningen doen zonder druk dat iets MOET lukken en zo het beste uit zichzelf mogen en kunnen halen. We willen kinderen positief benaderen,dat wil zeggen houden van de kinderen om wie ze zijn en niet om wat ze kunnen.

Een school met zorg

  • Een school waar alle kinderen maximale groei- en ontwikkelingskansen krijgen. Het is dus zeker een school met zorg, waar we de onderlinge (en soms grote) verschillen aanvaarden en daar op een respectvolle en consequente manier rekening mee houden.
  • Een school waar aandacht is voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling (hoofd-hart-handen) en aandacht voor talenten.

Een sociale school

Een school waar we leren samenwerken en medeverantwoordelijkheid dragen: dat is met zorg voor de eigen groei en de groei van de medeleerlingen en van de totale samenleving; ook op de speelplaats streven we samen leven, samen spelen na.

Een school zonder drempels

  • Waar de hele school (directie,leerkrachten, ander personeel) en de ouders en de andere betrokkenen samen school maken.
  • Een school met een open en eerlijke relatie tussen alle participanten.

Contacteer Slotendries

Onze-Lieve-Vrouwdreef 2
9041 Oostakker

Tel: 09 259 02 93

info.slotendries@edugo.be