Basisonderwijs • Lagere school

Opvoedingsproject

Bekijk hier de engagementsverklaring van het Katholiek Onderwijs

Het pedagogisch project: 'ONZE DROOM'

Onze passie is het aanreiken van zinvol onderwijs op mensenmaat. Ons doel is jongeren optimaal voor te bereiden op volwassenheid, zowel spiritueel, emotioneel, intellectueel als sociaal.

Leerlingen en personeelsleden voelen zich goed op school.

Onze oud-leerlingen getuigen dat wij in onze opdracht geslaagd zijn en ze kijken met tevredenheid terug op hun verblijf op EDUGO.

Wij leveren een belangrijke bijdrage in het bepalen van het onderwijs van de 21ste eeuw. Ons onderwijsmodel combineert al het goede van de bestaande didactische methodes. Wij worden erkend als een innovatieve school en leerlingen getuigen dat boeiende lessen de regel zijn.

Wij dragen wezenlijk bij aan een wereld waar niet alleen kennis, maar ook creativiteit en emotionele en sociale waarden belangrijk zijn om mensen te waarderen.

Onze naam en faam worden verspreid door de leerlingen, ouders, personeel én iedereen die met ons in contact komt.

Vanuit onze christelijke eigenheid geloven we in de eigenwaarde van iedere leerling:

 • wij bieden houvast en maken onze leerlingen weerbaar door onze begeleiding te richten op het ontdekken en ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes;
 • wij respecteren de eigenwaarde van iedereen in denken en handelen;
 • wij bieden iedere leerling zicht op de toekomst;
 • wij waarderen doorzettingsvermogen.

Er wordt gewerkt aan een warm-menselijke schoolomgeving:

 • wij tonen zorg voor iedereen;
 • wij hebben ook oog voor de zwakkere in onze maatschappij;
 • wij streven hartelijkheid na in onze relatie met leerlingen, ouders en omgeving;
 • wij bewaken het respect voor elkaar;
 • beleefdheid is voor ons een dagelijkse realiteit;
 • gelijkwaardigheid betekent voor ons dat iedereen in gelijke mate belangrijk is;
 • eerlijkheid is voor ons een fundament.

Onze blik staat open voor de wijde wereld:

 • kwaliteit en specificiteit kunnen we enkel bieden indien wij voortdurend open staan voor de ontwikkelingen en noden van onze wereld;
 • wij verwachten van iedereen openheid van geest voor nieuwe ideeën;
 • wij bieden een inspirerende en uitdagende leeromgeving aan;
 • wij verwachten van iedereen zin voor verantwoordelijkheid en initiatief.

Zowel personeel, ouders als leerlingen bouwen mee aan de toekomst van EDUGO:

 • wij tonen allen onze zin voor verantwoordelijkheid door het nakomen van afspraken en door stiptheid;
 • wij zijn allen verantwoordelijk voor ons denken en handelen.

Contacteer Slotendries

Onze-Lieve-Vrouwdreef 2
9041 Oostakker

Tel: 09 259 02 93

info.slotendries@edugo.be