Secundair onderwijs • 2e en 3e graad doorstroomfinaliteit (ASO)

Zorg op De Toren

Vanuit ons opvoedingsproject willen we elke leerling zo goed mogelijk begeleiden. Op onze school zijn er tal van intiatieven om leerlingen te ondersteunen.

Zorg

Zorg biedt een antwoord op vragen als: Wat heeft een leerling nodig om te kunnen leren? Hoe kunnen we gebruik maken van datgene dat een leerling goed kan? Welke aanpassing op maat van de leerling kan er nodig zijn? Liggen deze aanpassingen binnen de mogelijkheden van de school? Is een haalbare oplossing voor een leerkracht ook een haalbare oplossing voor de leerling, de ouders, het CLB?

Studiecoaching, avondstudie en remediëring worden op maat aangeboden. Samen met je klassenraad en het begeleidingsteam kijken we hoe we je het best kunnen helpen bij bepaalde studieproblemen.

Avondstudie

In de avondstudie kan je zelfstandig en individueel studeren onder toezicht. iPads of computers zijn ter beschikking. Er is een afzonderlijke ruimte voor groepswerk.

Remediëring

Liep het fout tijdens een evaluatie en heb je daar een gerichte vraag bij? Dan kan de remediëring je helpen. We begeleiden je in kleine groepen met een vakleerkracht.

Thematische sessies

De thematische sessies maken deel uit van de GOK-werking (Gelijke Onderwijs Kansen) . Hiermee willen wij zoveel mogelijk leerlingen optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen. We zetten daarbij in op initiatieven die de leerprestaties van zoveel mogelijk leerlingen kunnen verhogen.

Doorheen het schooljaar plannen we een reeks thematische sessies. Deze sessies vinden plaats tijdens de lange middagpauzes op maandag en vrijdag en worden georganiseerd per jaar. Enkel voor het derde jaar planden we enkele sessies tijdens de lesuren zodat we alle leerlingen van dat jaar zeker bereikten.

  • Leren leren
  • Leren in een digitale omgeving: hoe bewaar ik het overzicht?
  • Persoonlijke lectuur in het Frans: hoe pak ik dit aan?
  • Leren samenvatten en structureren
  • Hoe ga ik om met examenstress en faalangst?
  • Mediawijsheid

Contacteer De Toren

Sint-Jozefstraat 10
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 14

info@toren.edugo.be