Secundair onderwijs • 2e en 3e graad ASO

Zorg op De Toren

Vanuit ons opvoedingsproject willen we elke leerling zo goed mogelijk begeleiden. Op onze school zijn er tal van intiatieven om leerlingen te ondersteunen.

Zorg

Zorg biedt een antwoord op vragen als: Wat heeft een leerling nodig om te kunnen leren? Hoe kunnen we gebruik maken van datgene dat een leerling goed kan? Welke aanpassing op maat van de leerling kan er nodig zijn? Liggen deze aanpassingen binnen de mogelijkheden van de school? Is een haalbare oplossing voor een leerkracht ook een haalbare oplossing voor de leerling, de ouders, het CLB?

Talent

Bij de start op De Toren en bij de oriëntering naar een (nieuwe) studiekeuze, werkt een werkgroep o.l.v. Karen Ackerman met het talentenspel en de talententest van Luk Dewulf.


Studiecoaching, avondstudie en remediëring worden op maat aangeboden. Samen met je klassenraad en het begeleidingsteam kijken we hoe we je het best kunnen helpen bij bepaalde studieproblemen.

Avondstudie

In de avondstudie kan je zelfstandig en individueel studeren onder toezicht. iPads of computers zijn ter beschikking. Er is een afzonderlijke ruimte voor groepswerk.

Remediëring

Liep het fout tijdens een evaluatie en heb je daar een gerichte vraag bij? Dan kan de remediëring je helpen. We begeleiden je in kleine groepen met een vakleerkracht.

Studiecoaching

Dit is een indiviueel traject voor korte of langere duur met algemene studietips. Je krijgt ondersteuning bij plannen en/of samenvatten.

Contacteer De Toren

Sint-Jozefstraat 10
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 14

info.toren@edugo.be