Secundair onderwijs • 2e en 3e graad doorstroomfinaliteit (ASO)

Zorg op De Toren

Vanuit ons opvoedingsproject willen we elke leerling zo goed mogelijk begeleiden. Op onze school zijn er tal van intiatieven om leerlingen te ondersteunen.

Zorg

Zorg biedt een antwoord op vragen als: Wat heeft een leerling nodig om te kunnen leren? Hoe kunnen we gebruik maken van datgene dat een leerling goed kan? Welke aanpassing op maat van de leerling kan er nodig zijn? Liggen deze aanpassingen binnen de mogelijkheden van de school? Is een haalbare oplossing voor een leerkracht ook een haalbare oplossing voor de leerling, de ouders, het CLB?

Studiecoaching, avondstudie en remediëring worden op maat aangeboden. Samen met je klassenraad en het begeleidingsteam kijken we hoe we je het best kunnen helpen bij bepaalde studieproblemen.

Avondstudie

In de avondstudie kan je zelfstandig en individueel studeren onder toezicht.

Remediëring

Liep het fout tijdens een evaluatie en heb je daar een gerichte vraag bij? Dan kan de remediëring je helpen. We begeleiden je in kleine groepen met een vakleerkracht.

Studiecoaching

Studiecoaching gaat verder dan begeleide avondstudie. In een 1-op-1 gesprek met een leerkracht (studiecoach) gaat een leerling onder begeleiding op zoek naar een geschikte studiemethode of een goede aanpak bij een concrete situatie.

Studiecoaching is er voor leerlingen die gemotiveerd zijn om aan hun studiemethode te werken. Zij moeten zich eerst via een formulier aanmelden. Daarin wordt onder andere gepeild naar hun motivatie.

Contacteer De Toren

Sint-Jozefstraat 10
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 14

info@toren.edugo.be