Secundair onderwijs • 2e en 3e graad doorstroomfinaliteit (ASO)

Opvoedingsproject

Vanuit onze christelijke eigenheid geloven we in de eigenwaarde van iedere leerling:

 • wij bieden houvast en maken onze leerlingen weerbaar door onze begeleiding te richten op het ontdekken en ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes;
 • wij respecteren de eigenwaarde van iedereen in denken en handelen;
 • wij bieden iedere leerling zicht op de toekomst;
 • wij waarderen doorzettingsvermogen.

Er wordt gewerkt aan een warm-menselijke schoolomgeving:

 • wij tonen zorg voor iedereen;
 • wij hebben ook oog voor de zwakkere in onze maatschappij;
 • wij streven hartelijkheid na in onze relatie met leerlingen, ouders en omgeving;
 • wij bewaken het respect voor elkaar;
 • beleefdheid is voor ons een dagelijkse realiteit;
 • gelijkwaardigheid betekent voor ons dat iedereen in gelijke mate belangrijk is;
 • eerlijkheid is voor ons een fundament.

Onze blik staat open voor de wijde wereld:

 • kwaliteit en specificiteit kunnen we enkel bieden indien wij voortdurend open staan voor de ontwikkelingen en noden van onze wereld;
 • wij verwachten van iedereen openheid van geest voor nieuwe ideeën;
 • wij bieden een inspirerende en uitdagende leeromgeving aan;
 • wij verwachten van iedereen zin voor verantwoordelijkheid en initiatief.

Zowel personeel, ouders als leerlingen bouwen mee aan de toekomst van EDUGO:

 • wij tonen allen onze zin voor verantwoordelijkheid door het nakomen van afspraken en door stiptheid;
 • wij zijn allen verantwoordelijk voor ons denken en handelen.

Contacteer De Toren

Sint-Jozefstraat 10
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 14

info@toren.edugo.be