Secundair onderwijs • 2e en 3e graad doorstroomfinaliteit (ASO)

Ons team

Directie

Onze directeur is de heer Hans Ysebaert.

hans.ysebaert@edugo.be
09 255 91 14

Schoolbestuur

Het Schoolbestuur “EDUGO Scholengroep vzw” is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

  • Voorzitter: Cedric Blanpain; Sint-Jozefstraat 8; 9041 Oostakker; tel. 09 255 91 12
  • Afgevaardigd bestuurder: Bertrand de Geeter; Sint-Jozefstraat 8; 9041 Oostakker; tel. 09 255 91 12

Coördinatoren

De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor alles waarbij leerlingen betrokken zijn. Zij zijn de contactpersonen bij uitstek tussen de leerlingen, ouders, CLB, … Bovendien zijn zij verantwoordelijk voor tal van organisatorische aspecten in de school (evaluatiesysteem, website, Smartschool, …)

  • Coördinator tweede graad: Jasmien Ponnet
  • Coördinator derde graad: Luc Van den Broeck
  • Informaticacoördinatoren: Christophe De Jaegher en Benni Piron
  • SoHo-coördinator: Iris De Campeneere

Secretariaat

Het secretariaat is het kloppende hart van de school. U kan er terecht voor allerlei praktische vragen.

Leerkrachten

De leraars zijn het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht vervullen sommigen nog andere taken, bijvoorbeeld: klastitularis, coördinator, …

Contacteer De Toren

Sint-Jozefstraat 10
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 14

info@toren.edugo.be